Kuluttaja-asiamies on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Maskun seuraamusmaksupäätöksestä

Kuluttaja-asiamies hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätöstä korottaa markkinaoikeuden Masku Kalustetalo Oy:lle määräämän seuraamusmaksun määrää miljoonaan euroon.

Markkinaoikeus määräsi syyskuussa Maskun Kalustetalon maksamaan 300 000 euron seuraamusmaksun harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista. Kuluttaja-asiamies esitti suurempaa, miljoonan euron seuraamusmaksua.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan määrätyllä 300 000 euron seuraamusmaksulla ei ole riittävää erityis- ja yleisestävää vaikutusta. Maskulle määrätyn seuraamusmaksun määrä ei ole sellainen, että sääntelyn rikkominen ei olisi Maskulle jatkossakin kannattavaa.

Kuluttaja-asiamies vei seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeuteen heinäkuussa 2022. Kuluttaja-asiamiehellä on vuodesta 2020 saakka ollut mahdollisuus esittää markkinaoikeudelle, että se määrää seuraamusmaksun elinkeinonharjoittajalle, joka toimii kuluttajien vahingoksi tahallaan tai huolimattomuudellaan ja rikkoo tai laiminlyö kuluttajien keskeisiä oikeuksia. Kuluttaja-asiamies käytti tätä keinoa nyt ensimmäisen kerran.

Maskun menettelyssä on ollut kyse toistuvista kuluttajansuojalain vastaisista rikkomuksista, joista yhtiölle on määrätty markkinaoikeudessa kieltoja ja uhkasakon maksuunpanoja. Maskulle aiemmin määrätyt markkinaoikeuden kiellot ja niiden tehosteeksi asetetut uhkasakot eivät ole toimineet sellaisena pelotteena, että Masku olisi pidättäytynyt valituksen alaisen esityksen kohteena olevasta vuonna 2020–2021 toteutetusta markkinoinnista.

Maskun menettely, jossa alennetun hinnan käyttäminen on ollut kampanjamaisesti toistuvaa ja jossa alennukset ovat olleet määrällisesti huomattavia, on ollut omiaan hämärtämään kuluttajien käsitystä Maskun hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.