Markkinaoikeus kielsi Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan

Markkinaoikeus on 17.2.2020 antamallaan ratkaisulla kieltänyt Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan. Markkinaoikeus katsoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kieltoesityksen mukaisesti, että Keskon ja Heinon Tukun yhdistyminen olisi estänyt kilpailua Suomen päivittäistavaroiden tukkumyynnin markkinoilla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yrityskauppa kielletään Suomessa. 

KKV esitti marraskuussa 2019 markkinaoikeudelle Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kieltämistä. KKV:n näkemyksen mukaan yrityskauppa olisi toteutuessaan vähentänyt merkittävästi kilpailua päivittäistavaroiden tukkumyynnissä foodservice-asiakkaille, kuten ravintoloille ja hotelleille.

KKV:n selvitysten perusteella yhdistyminen olisi johtanut Keskon määräävään markkina-asemaan yleistukkujen markkinalla, jolla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on jopa 60–70 prosenttia. Kaupan osapuolet ovat viraston selvitysten mukaan kilpailleet samoista asiakkaista, ja merkittävä osa asiakkaista pitää osapuolia kahtena ensisijaisena vaihtoehtonaan päivittäistavaroiden hankinnassa. KKV esitti markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämistä, koska Heinon Tukun kaltaisen täyden valikoiman tukkutoimijan poistuminen markkinoilta olisi johtanut hintojen nousuun yksityisille foodservice-asiakkaille.  Ravintoloiden, hotellien ja muiden osapuolten asiakkaiden kustannusten kasvu olisi viime kädessä nostanut myös ravintola-aterioiden hintoja kuluttajille.

Markkinaoikeuden päätös vahvistaa KKV:n markkina-analyysin

Keskon mukaan Keskolla ja Heinon Tukulla on muiden yleistukkujen lisäksi muitakin kilpailijoita, kuten rajoitetumpaa tuotevalikoimaa tarjoavia erikoistukkuja sekä päivittäistavaroiden valmistajia ja maahantuojia. Lisäksi Kesko katsoi, että Heinon Tukku on keskittynyt pääkaupunkiseudun pienempiin ravintola-asiakkaisiin, joille Keskon myynti on ollut vähäistä.

Markkinaoikeus kuitenkin katsoi KKV:n tekemän esityksen mukaisesti, että yleistukkujen toimitusmyynti yksityisille foodservice-asiakkaille muodostaa oman relevantin hyödykemarkkinansa. Näin ollen osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus nousee myös markkinaoikeuden arvion mukaan huomattavan korkeaksi, ja yrityskauppa olisi johtanut kilpailun olennaiseen vähentymiseen. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että Kesko ja Heinon Tukku ovat kilpailleet samoista asiakkaista ennen yrityskauppaa sekä Heinon Tukun perinteisellä toimialueella Uudellamaalla että muualla Suomessa.

Yrityskaupan kieltäminen on viimesijainen vaihtoehto

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa kaupan toteuttamisen edellytyksiksi asetettavilla ehdoilla.  Markkinaoikeuden mukaan Keskon ja Heinon Tukun välisestä yrityskaupasta aiheutuvia kilpailuongelmia ei voitu välttää asettamalle yrityskaupalle ehtoja, sillä Keskon esittämä, tulevaan liiketoimintaan liittyvä ehtokokonaisuus ei ollut riittävä.

Yrityskauppojen valvonta alkoi Suomessa vuonna 1998. KKV:n kieltoesitys oli Suomessa kautta aikojen neljäs ja ensimmäinen, joka on johtanut yrityskaupan kieltämiseen. Aiemmissa tapauksissa markkinaoikeus on asettanut yrityskaupalle ehdot, joiden nojalla yrityskaupat on voitu toteuttaa.

KKV on tyytyväinen markkinaoikeuden ratkaisuun ja katsoo sen vaikuttavan myönteisesti kilpailun toimivuuteen yleistukkujen asiakkaiden ja kuluttajien eduksi. Markkinaoikeuden päätös on valituskelpoinen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Lisätietoja:

Pääekonomisti Olli Kauppi, p. 029 505 3394,

Erityisasiantuntija Pontus Ranta, p. 029 505 3747, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lisää aiheesta: