Marknadsdomstolen förbjöd företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku

Marknadsdomstolen har med sitt beslut den 17 februari 2020 förbjudit företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku. Marknadsdomstolen ansåg i enlighet med Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställning att företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku skulle förhindra konkurrensen inom försäljningen av dagligvaror på marknaden för partihandel till foodservice kunder. Det är första gången som ett företagsförvärv förbjuds i Finland.

KKV framställde i november 2019 för marknadsdomstolen att företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku förbjuds. Enligt KKV skulle företagsförvärvet ha avsevärt minskat konkurrensen inom försäljning av dagligvaror till foodservice-kunder, såsom restauranger och hotell.

Enligt KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet ha lett till en dominerande ställning på marknaden för allmänna partihandlar, där parterna har en gemensam marknadsandel på hela 60–70 procent. Enligt verkets utredningar har företagsförvärvets parter konkurrerat om samma kunder, och en betydande del av kunderna anser parterna som sina två första alternativ gällande inköp av dagligvaror. KKV framställde för marknadsdomstolen att företagsförvärvet förbjuds eftersom det skulle leda till prishöjningar för enskilda foodservice-kunder ifall en partiaktör såsom Heinon Tukku med fullt utbud försvinner från marknaden. Höjda kostnader för restauranger, hotell och parternas övriga kunder, hade i sista hand även höjt priserna på restaurangmåltider för konsumenterna.

Marknadsdomstolens beslut bekräftar KKV:s marknadsanalys

Enligt Kesko har Kesko och Heinon Tukku även andra konkurrenter än enbart allmänna partihandlare, såsom specialiserade partihandlare som erbjuder begränsat produktutbud samt tillverkare och importörer av dagligvaror. Dessutom ansåg Kesko att Heinon Tukku koncentrerat sig på försäljning till huvudstadsregionens mindre restaurangkunder till vilka Keskos försäljning varit liten.

Marknadsdomstolen ansåg dock enligt KKV:s framställning att allmänna partihandlarnas leveransförsäljning till enskilda foodservice-kunder utgör en egen relevant nyttighetsmarknad. Därmed stiger parternas gemensamma marknadsandel även enligt marknadsdomstolens uppskattning till en betydligt hög nivå, och därför skulle företagsförvärvet leda till en väsentlig minskning av konkurrensen. Dessutom ansåg marknadsdomstolen att Kesko och Heinon Tukku före företagsförvärvet konkurrerat om samma kunder såväl i Heinon Tukkus traditionella verksamhetsområde Nyland som i övriga Finland.

Att förbjuda ett företagsförvärv är det sista alternativet

Konkurrensproblem som uppstår av företagsförvärv kan ofta undanröjas med villkor som ställs som krav för att företagsförvärvet ska kunna realiseras. Enligt marknadsdomstolen hade konkurrensproblemen orsakade av företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku inte kunnat förhindras genom uppställning av villkor, eftersom den helheten av villkor som Kesko förslagit för den kommande affärsverksamheten inte var tillräcklig.

Tillsynen över företagsförvärv inleddes i Finland 1998. KKV:s framställande av förbud var det fjärde i Finland genom tiderna och det första som lett till att ett företagsförvärv förbjudits. I tidigare fall har marknadsdomstolen ställt upp villkor för företagsförvärven som gjort att de kunnat genomföras.

KKV är nöjd med marknadsdomstolens beslut och anser det bidra positivt till konkurrensen på marknaden till fördel för de allmänna partihandlarnas kunder och konsumenter. Marknadsdomstolens beslut kan ännu överklagas.

Marknadsdomstolens avgörande (på finska)

Mer information:

Chefsekonom Olli Kauppi, tfn 029 505 3394,
Specialsakkunnig Pontus Ranta, tfn 029 505 3747,
förnamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.