Pikaluottojen ryhmäkanne: kuluttaja-asiamiehen neuvottelut J.W.-Yhtiöiden ja WestStarin kanssa päättyivät hyvitysten maksamiseen

Kuluttaja-asiamies on neuvotellut pikaluottoyhtiö J.W.-Yhtiöiden ja perintäyhtiö WestStarin kanssa Suomilimiitti-tililuottojen luottokustannusten hyvittämisestä kuluttajille. Yhtiöt ovat ilmoittaneet suostuvansa kuluttaja-asiamiehen hyvitysvaatimuksiin, joten asiaa ei tällä erää käsitellä ryhmäkanteena tuomioistuimessa. Hyvitysten määrä on kokonaisuudessaan yli miljoona euroa, ja kuluttaja-asiamies seuraa niiden maksamista.

Kuluttaja-asiamies kertoi syksyllä 2019 harkitsevansa ryhmäkanteen nostamista J.W.-Yhtiöiden myöntämistä 2 000 euron Suomilimiitti-tililuotoista, joissa on kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kohtuuttomat luottokustannukset. Luotot on myönnetty aikavälillä 4.7.2016–31.8.2019. Kyse oli luottokustannusten määrällisen kohtuuttomuuden lisäksi siitä, ettei luottosopimusten tekemisessä ollut noudatettu lain vaatimuksia. Tällöin seuraamuksena on kaikkien luottokustannusten mitätöinti. Ryhmäkanteen nostamista edeltävä neuvotteluvaihe johti siihen, että yritykset sitoutuivat maksamaan hyvitykset kuluttaja-asiamiehen vaatimassa laajuudessa, joten ryhmäkanteelle ei tällä erää ole tarvetta.

Hyvityksiä maksetaan 588 henkilölle, jotka ennakkoilmoittautuivat ryhmäkanteeseen loka–marraskuussa 2019. Kuluttajat saavat palautuksina yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi 122 luoton pääoman osuudesta vielä velkaa jäävän henkilön luottokustannukset mitätöidään ja heidän maksettavakseen jää vain pääomasta maksamatta oleva määrä. Yhtiöt ovat yhteydessä niihin kuluttajiin, joita hyvitykset koskevat. Kuluttaja-asiamies seuraa hyvitysten maksamista.

J.W.-Yhtiöt kiisti kuluttaja-asiamiehen vaatimusten perusteet, mutta päätyi maksamaan vaaditut hyvitykset välttääkseen ryhmäkanteen ja siihen liittyvän kalliin ja pitkäkestoisen oikeudenkäynnin. J.W.-Yhtiöt piti luottoehtojaan selkeinä ja ymmärrettävinä, eivätkä luottoehdot olleet yhtiön näkemyksen mukaan kohtuuttomat eivätkä myöskään mitättömiä. J.W.-Yhtiöt katsoi menetelleensä luottosopimusten laatimisessa kaikilta osin lain edellyttämällä tavalla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä neuvotteluratkaisuun. Kuluttajat saavat hyvitykset samassa laajuudessa kuin vaadimme, mutta ilman pitkäkestoista oikeusprosessia”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo.

Neuvotteluiden aikana yhtiöt ovat jatkaneet erääntyneiden Suomilimiitti-tililuottojen perimistä tuomioistuimissa. Kuluttaja-asiamies on avustanut käräjäoikeuksissa kuluttajia, jotka ennakkoilmoittautuivat ryhmäkanteeseen syksyllä 2019. Neuvotteluratkaisun perusteella maksettavat hyvitykset koskevat niitä henkilöitä, joiden asiaa ei ole vielä siirretty tuomioistuinkäsittelyyn.

Toimi näin, jos sinulla on J.W.-Yhtiöiden luotto

Jos olet ottanut J.W.-Yhtiöiden myöntämän 2 000 euron Suomilimiitti-tililuoton ja ilmoittautunut ennakolta ryhmäkanteeseen syksyllä 2019, odota yhteydenottoa J.W.-Yhtiöiltä ja/tai WestStarilta. Saat sähköpostiisi turvapostilinkin, jonka kautta voit ilmoittaa tilinumerosi palautusta varten. Palautukset maksetaan kahden kuukauden kuluessa tilinumeron ilmoittamisesta. Jos et vastaa saamaasi viestiin, sinulle lähetetään sen jälkeen kirje ja lopuksi yhtiöt yrittävät soittaa sinulle. Jos palautuksia ei voida tehdä, yhtiöt tallettavat varat palautuksensaajan kotipaikan aluehallintovirastoon.

Tarkista saamastasi viestistä, että sinulle maksettava palautus tai jäljelle jäävä velkamäärä on oikein. Selvitä esimerkiksi tiliotteidesi avulla, vastaako yhtiöiden nostoja ja suorituksia koskeva laskelma tekemiäsi nostoja ja suorituksia. Sinun tulee maksaa takaisin vain lainaamasi pääoma.

Samalla J.W.-Yhtiöt irtisanoo luottosopimuksen. Jos jäät velkaa, saat erääntyneelle maksamatta olevalle pääomalle kahden kuukauden korottoman maksuajan. Yhtiö ei saa eräännyttää luottosopimusta kerralla, jos sinulla on jäljellä alkuperäisen luottosopimuksen mukaista takaisinmaksuaikaa. Tällöin noudatetaan alkuperäisen luottosopimuksen mukaista maksuaikaa.

Jos sinulla on J.W.-Yhtiöiden luotto, mutta et ole ilmoittautunut ryhmäkanteeseen, voit reklamoida kohtuuttomista luottokustannuksista J.W.-Yhtiöille tai WestStarille, jos saatava on siirretty WestStarille. Asian voi viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, jos reklamointi ei tuota tulosta eikä luottoja peritä tuomioistuimessa.

Voit kysyä lisätietoja numerosta 029 505 3053 arkisin kello 10–12 7.5.2021 asti.

Ryhmäkannetta harkittiin myös toisen yhtiön pikaluotoista

Kuluttaja-asiamies harkitsi ryhmäkanteen nostamista myös Euro24 Financen 2 000 euron tililuotoista, mutta neuvottelut päättyivät hyvityksiin viime lokakuussa. Tällöin hyvityksiä maksettiin yli 150:lle luottoa ottaneelle.

Ryhmäkanne on tarkoitettu viimesijaiseksi keinoksi silloin, kun ratkaisua ei löydy neuvotteluteitse. Kuluttaja-asiamies on saavuttanut vuosien varrella useita neuvotteluratkaisuja, joten yhtään ryhmäkannetta ei tuomioistuimessa ole vielä koskaan nostettu.

”Yritykset selvästi haluavat välttää ryhmäkanteen kohteeksi joutumista viimeiseen saakka. Ryhmäkanteen ennalta ehkäisevä vaikutus on toiminut monissa tapauksissa niin kuin lainsäätäjä näyttää alun perin ajatelleen”, kuluttaja-asiamies Väänänen sanoo.

Lisää aiheesta:

Muokattu 12.4.2021: Neuvontanumeron aukioloaikaa jatkettu 7.5.2021 asti.