Grupptalan för snabblån: konsumentombudsmannens förhandlingar med J.W.-Yhtiöt och WestStar slutade med betalning av gottgörelser

Konsumentombudsmannen har förhandlat med snabbkreditbolaget J.W.-Yhtiöt och inkassobolaget WestStar om gottgörelse av kreditkostnaderna för Suomilimiitti-kontokrediterna till konsumenterna. Bolagen har meddelat att de samtycker till konsumentombudsmannens yrkanden på gottgörelse, så ärendet behandlas inte som grupptalan i domstol denna gång. Gottgörelserna uppgår i sin helhet till över en miljon euro och konsumentombudsmannen följer upp att de betalas.

Konsumentombudsmannen informerade hösten 2019 att man överväger att väcka grupptalan för de Suomilimiitti-kontokrediter på 2 000 euro som J.W.-Yhtiöt beviljat och som enligt konsumentombudsmannen har oskäliga kreditkostnader. Krediterna har beviljats under perioden 4.7.2016–31.8.2019. Förutom att kreditkostnaderna var oskäliga var det fråga om att man inte hade följt lagens krav när kreditavtalen ingicks. Påföljden är därmed att alla kreditkostnader ogiltigförklaras. Förhandlingsskedet innan grupptalan väcktes ledde till att företagen förband sig att betala gottgörelsen i den omfattning som konsumentombudsmannen krävde, så det finns inget behov av grupptalan denna gång.

Ersättningarna betalas till 588 personer som förhandsanmält sig till grupptalan i oktober–november 2019. Konsumenterna får sammanlagt 1,1 miljoner euro i återbetalningar. Dessutom ogiltigförklaras kreditkostnaderna för 122 personer som fortfarande står i skuld för kreditkapitalandelar och de får betala endast det obetalda beloppet av kapitalet. Bolagen kontaktar de konsumenter som berörs av gottgörelserna. Konsumentombudsmannen följer upp utbetalningen av gottgörelserna.

J.W.-Yhtiöt bestred grunderna för konsumentombudsmannens yrkanden, men beslöt att betala de gottgörelser som krävdes för att undvika grupptalan och en dyr och långvarig rättegång. J.W.-Yhtiöt ansåg att kreditvillkoren var tydliga och begripliga och enligt bolagets uppfattning var kreditvillkoren varken oskäliga eller ogiltiga. J.W.-Yhtiöt ansåg att de till alla delar hade förfarit på det sätt som lagen förutsätter när kreditavtalen ingicks.

”Vi är mycket nöjda med förhandlingsuppgörelsen. Konsumenterna får gottgörelse i samma omfattning som vi kräver, men utan en långvarig rättsprocess”, berättar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Under förhandlingarna har bolagen fortsatt att driva in förfallna Suomilimitti-kontokrediter i domstolar. Konsumentombudsmannen har i tingsrätterna bistått konsumenter som förhandsanmält sig till grupptalan hösten 2019. De gottgörelser som betalas på basis av förhandlingsuppgörelsen gäller de personer vars ärende ännu inte har överförts till domstolsbehandling.

Gör så här om du har en kredit från J.W.-Yhtiöt

Om du har tagit en kontokredit på 2 000 euro som beviljats av J.W.-Yhtiöt och anmält dig på förhand till grupptalan hösten 2019, vänta på att J.W.-Yhtiöt och/eller WestStar kontaktar dig. Till din e-post får du en länk till krypterad e-post, via vilken du kan meddela ditt kontonummer för återbetalning. Återbetalningarna betalas inom två månader efter att kontonumret har meddelats. Om du inte svarar på meddelandet skickas ett brev till dig och till sist försöker bolagen ringa dig. Om återbetalningar inte kan göras, deponerar bolagen medlen hos regionförvaltningsverket enligt mottagarens hemort.

Kontrollera i meddelandet att den återbetalning som du får eller det återstående skuldbeloppet är korrekt. Kontrollera till exempel från dina kontoutdrag att bolagens beräkningar över uttag och inbetalningar motsvarar dina uttag och inbetalningar. Du ska endast betala tillbaka kapitalet på ditt lån.

Samtidigt säger J.W.-Yhtiöt upp kreditavtalet. Om du fortfarande har skuld kvar får du två månaders räntefri betalningstid för det obetalda kapitalet som förfallit till betalning. Bolaget får inte säga upp kreditavtalet på en gång om du har kvar återbetalningstid enligt det ursprungliga kreditavtalet. Då iakttas betalningstiden enligt det ursprungliga kreditavtalet.

Om du har en kredit från J.W.-Yhtiöt men inte anmält dig till grupptalan kan du reklamera de oskäliga kreditkostnaderna till J.W.-Yhtiöt eller WestStar, om fordringen har överförts till WestStar. Ärendet kan föras till konsumenttvistenämnden för behandling om reklamationen inte ger resultat och krediterna inte drivs in i domstol.

Du kan be om mer information på numret 029 505 3053 vardagar klockan 10–12 fram till 7.5.2021.

Grupptalan övervägdes också för snabblån från ett annat bolag

Konsumentombudsmannen övervägde också att väcka grupptalan om Euro24 Finance kontokrediter på 2 000 euro, men förhandlingarna avslutades med gottgörelser i oktober ifjol. Då betalades gottgörelse till över 150 kredittagare.

Grupptalan är avsedd som en sista utväg när en uppgörelse inte kan nås genom förhandlingar. Konsumentombudsmannen har under årens lopp nått flera förhandlingsuppgörelser, så ingen grupptalan har ännu väckts i domstol.

”Företagen vill helt klart in i det sista undvika att bli föremål för grupptalan. Grupptalans förebyggande effekt har i många fall fungerat som lagstiftaren ursprungligen hade tänkt”, säger konsumentombudsman Väänänen.

Läs mera: