Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat edelleen pinnalla julkisten hankintojen valvonnassa vuonna 2022

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut raportin, jossa esitellään julkisten hankintojen valvonnan tuloksia ja valvonnasta tehtyjä havaintoja vuodelta 2022. Valvonnassa korostuivat sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuljetuspalveluiden hankinnat.

KKV on valvonut vuodesta 2017 lähtien julkisten hankintojen hankintalain mukaisuutta. Aiempien vuosien tapaan toimialoista valvonnassa näkyivät vuonna 2022 etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuljetuspalveluiden hankinnat.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen korostuminen KKV:n valvonnassa johtuu siitä, että näitä hankintoja tehdään paljon sekä siitä, että niiden koko ja arvo ovat usein merkittäviä ja sopimuskaudet pitkiä. Toimialan lainvastaisiksi epäiltyjä suorahankintoja perusteltiin viime vuonna usein sote-uudistukseen liittyvillä olosuhde- ja organisaatiomuutoksilla.

Kuljetuspalveluhankintoja koskevien asioiden korostumiseen valvonnassa vaikuttaa erityisesti alan toimijoiden aktiivisuus. Suurin osa kuljetuspalveluihin liittyvistä asioista tuli vireille toimenpidepyynnöllä.

Vuoden 2023 alusta voimaan tullut hyvinvointialueuudistus näkyi myös jo loppuvuodesta 2022 toimenpidepyyntöjen ja muiden yhteydenottojen lisääntymisenä. Uudistukseen liittyvät yhteydenotot käsittelivät esimerkiksi hyvinvointialueiden sidosyksikköhankintojen edellytysten arviointia.

KKV teki vuonna 2022 kolme esitystä markkinaoikeudelle seuraamusmaksujen määräämiseksi laittomista suorahankinnoista. Lisäksi virasto antoi kuudessa asiassa hallinnollista ohjausta hankintayksiköille. Viraston tekemät esitykset markkinaoikeudelle ja hallinnollisen ohjauksen päätökset löytyvät KKV:n verkkosivuilta.