Ilmoita hankintalain vastaisesta toiminnasta

Kuka tahansa voi ilmoittaa KKV:lle hankintalain vastaisesta toiminnasta. Voit jättää vihjeen myös nimettömänä, jolloin KKV voi ottaa asian tutkittavaksi omasta aloitteesta.

Vihjeet ovat virastolle tärkeä tietolähde hankintalain noudattamisen valvonnassa. Virasto käynnistää tarvittaessa vihjeiden perusteella tarkemmat selvitykset. Virasto ei vastaa kaikkiin vihjeisiin, vaan arvioi jokaisen vihjeen kohdalla erikseen, alkaako selvittämään hankintaa tarkemmin.

Huomaathan, että virastolle lähettämäsi vihje ei johda sellaisenaan asian vireilletuloon. Asian vireille saaminen edellyttää toimenpidepyynnön tekemistä.

Anna vihje laittomasta suorahankinnasta

Voit lähettää KKV:lle vihjeen epäilemästäsi laittomasta suorahankinnasta tai siihen rinnastettavasta hankintalain vastaisesta menettelystä. Viraston vihjepalvelu on tarkoitettu joustavaksi ja yksinkertaiseksi tavaksi tuoda epäily viraston tietoon.

Näin toimitat KKV:lle vihjeen

Tee ilmoitus ensisijaisesti vihjelomakkeen kautta. Halutessasi voit lähettää lomakkeen nimettömänä. Lomakkeen nimikentän täyttäminen on vapaaehtoista. Huomioi kuitenkin, että asioidessasi nimettömänä KKV ei voi ottaa sinuun yhteyttä kysyäkseen lisätietoja.

Huom! Lomake ei toimi kunnolla Firefox-selaimella. Käytäthän toista selainta kuten Edgeä, Chromea tai Safaria.

  • Lähetä sähköpostia osoitteeseen hankintavalvonta@kkv.fi. Kirjoita otsikkokenttään ”VIHJE”. Jos haluat pysyä nimettömänä niin huolehdi, ettei nimesi käy ilmi viestistä tai sähköpostiosoitteesta. Voit esimerkiksi luoda itsellesi uuden sähköpostiosoitteen viestin lähetystä varten.
  • Lähetä kirje osoitteeseen KKV, Hankintavalvonta, PL 5, 00531 Helsinki.
  • Soita vaihteeseen numeroon 029 505 3000 ja kerro, että haluat antaa vihjeen liittyen julkisiin hankintoihin. Lue puheluiden hinnasta.
 • Mitä tarkempia tietoja pystyt KKV:lle antamaan, sitä paremmin virasto pystyy arvioimaan selvityksen tarvetta. Kaikkia tietoja ei tarvitse olla saatavilla, sillä virastolla on lain mukaan mahdollisuus vaatia hankintayksiköltä, tarjoajilta ja sopimuskumppanilta tietoja. Pyri kuitenkin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin lähettäessäsi vihjettä:

  • Mitä on ostettu?
  • Mikä on hankinnan tai hankintojen arvo (ALV 0 %)?
  • Mikä viranomainen/yksikkö/toimielin on tehnyt hankinnan?
  • Mikä yhtiö on hankintayksikön sopimuskumppani (toimittaja)?
  • Milloin hankinta tehtiin?
  • Milloin mahdollinen sopimus on allekirjoitettu?
  • Onko hankintayksikkö tehnyt vastaavia hankintoja viimeisen vuoden aikana?
  • Mistä KKV voi saada lisää tietoja hankinnasta?

  Liitä vihjeeseen mielellään myös mahdolliset sopimukset, laskut, suorahankinnasta tehdyt päätökset (esim. pöytäkirjat) ja muut asian arviointiin vaikuttavat asiakirjat, jos ne sinulta löytyvät.

 • Jokaisen vihjeen kohdalla tehdään arvio siitä, lähdetäänkö hankintaa selvittämään tarkemmin ja lähetetäänkö hankintayksikölle selvityspyyntö. KKV:lla on laaja harkintavalta asioiden priorisoinnissa eli tarkempaan käsittelyyn otettavien asioiden valinnassa.

 • Hankintalain vastaisesta menettelystä voi ilmoittaa virastolle vihjeellä taikka toimenpidepyynnöllä. Viraston tekemän priorisoinnin ja toimenpiteisiin ryhtymisen kannalta merkitystä ei ole sillä, tuodaanko epäilty hankintalainvastaisuus viraston tietoon toimenpidepyynnöllä vai annetaanko siitä vihje. Sen sijaan toimenpidepyynnön tai vihjeen sisältö ratkaisee sen, aletaanko asiaa selvittää alustavaa arviointia pidemmälle. KKV:lla on laaja harkintavalta yksityiskohtaiseen käsittelyyn otettavien asioiden valinnassa, eivätkä kaikki vihjeet ja toimenpidepyynnöt johda asian tutkintaan.

  Vihjeellä epäillystä hankintalain vastaisesta menettelystä voi ilmoittaa hyvinkin matalalla kynnyksellä, vaikka kaikki hankinnan ja hankintamenettelyn tiedot eivät olisikaan ilmoittajan tiedossa. Vihjeen voi jättää vapaamuotoisesti, mutta virasto suosittelee käyttämään verkkosivuilta löytyvää vihjelomaketta. Vihjeen tekijä voi ilmoittaa hankinnasta anonyymisti tai halutessaan jättää yhteystietonsa viraston mahdollisia yhteydenottoja varten. Vihje ei johda sellaisenaan asian vireille tuloon virastossa, eikä sen käsittelystä lähtökohtaisesti anneta tietoja. Virasto voi vihjeen perusteella aloittaa oma-aloitteisesti asian selvittämisen.

  Toimenpidepyynnön tekeminen edellyttää, että ilmoittaja pystyy antamaan perusteelliset tiedot epäillystä hankintalain vastaisesta menettelystä. Toimenpidepyyntö tulee tehdä lähtökohtaisesti kirjallisesti ja sen tekeminen edellyttää aina ilmoittajan yhteystietojen jättämistä. Toimenpidepyynnöllä asia tulee virastossa vireille ja se kirjataan asianhallintajärjestelmään. Toimenpidepyynnöt ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja. KKV ilmoittaa aina toimenpidepyynnön tekijälle asian käsittelyn päättymisestä.

Toimenpidepyyntö hankintavalvonta-asiassa

Vihjeen sijaan voit jättää virastolle hankintavalvonta-asiassa myös toimenpidepyynnön. Ohessa ohjeet toimenpidepyynnön tekemiseen.