Ilmoita hankintalain vastaisesta toiminnasta

Kuka tahansa voi ilmoittaa KKV:lle hankintalain vastaisesta toiminnasta. Myös nimettömän vihjeen jättäminen on mahdollista, jolloin KKV voi ottaa asian tutkittavaksi omasta aloitteesta.

Vihjeet ovat virastolle tärkeä tietolähde hankintalain noudattamisen valvonnassa. Virasto käynnistää tarvittaessa vihjeiden perusteella tarkemmat selvitykset. Virasto ei vastaa kaikkiin vihjeisiin, vaan arvioi jokaisen vihjeen kohdalla erikseen, alkaako selvittämään hankintaa tarkemmin.

Huomaathan, että virastolle lähettämäsi vihje ei johda sellaisenaan asian vireilletuloon. Asian vireille saaminen edellyttää toimenpidepyynnön tekemistä.

Anna vihje laittomasta suorahankinnasta

Voit lähettää KKV:lle vihjeen epäilemästäsi laittomasta suorahankinnasta tai siihen rinnastettavasta hankintalain vastaisesta menettelystä. Viraston vihjepalvelu on tarkoitettu joustavaksi ja yksinkertaiseksi tavaksi tuoda epäily viraston tietoon.

Näin toimitat KKV:lle vihjeen

Tee ilmoitus ensisijaisesti vihjelomakkeen kautta. Halutessasi voit lähettää lomakkeen nimettömänä. Lomakkeen nimikentän täyttäminen on vapaaehtoista. Huomioi kuitenkin, että asioidessasi nimettömänä KKV ei voi ottaa sinuun yhteyttä kysyäkseen lisätietoja.

  • Lähetä sähköpostia osoitteeseen hankintavalvonta@kkv.fi. Kirjoita otsikkokenttään ”VIHJE”. Jos haluat pysyä nimettömänä niin huolehdi, ettei nimesi käy ilmi viestistä tai sähköpostiosoitteesta. Voit esimerkiksi luoda itsellesi uuden sähköpostiosoitteen viestin lähetystä varten.
  • Lähetä kirje osoitteeseen KKV, Hankintavalvonta, PL 5, 00531 Helsinki.
  • Soita vaihteeseen numeroon 029 505 3000 ja kerro, että haluat antaa vihjeen liittyen julkisiin hankintoihin. Lue puheluiden hinnasta.
 • Mitä tarkempia tietoja pystyt KKV:lle antamaan, sitä paremmin virasto pystyy arvioimaan selvityksen tarvetta. Kaikkia tietoja ei tarvitse olla saatavilla, sillä virastolla on lain mukaan mahdollisuus vaatia hankintayksiköltä, tarjoajilta ja sopimuskumppanilta tietoja. Pyri kuitenkin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin lähettäessäsi vihjettä:

  • Mitä on ostettu?
  • Mikä on hankinnan tai hankintojen arvo (ALV 0 %)?
  • Mikä viranomainen/yksikkö/toimielin on tehnyt hankinnan?
  • Mikä yhtiö on hankintayksikön sopimuskumppani (toimittaja)?
  • Milloin hankinta tehtiin?
  • Milloin mahdollinen sopimus on allekirjoitettu?
  • Onko hankintayksikkö tehnyt vastaavia hankintoja viimeisen vuoden aikana?
  • Mistä KKV voi saada lisää tietoja hankinnasta?

  Liitä vihjeeseen mielellään myös mahdolliset sopimukset, laskut, suorahankinnasta tehdyt päätökset (esim. pöytäkirjat) ja muut asian arviointiin vaikuttavat asiakirjat, jos ne sinulta löytyvät.

 • Jokaisen vihjeen kohdalla tehdään arvio siitä, lähdetäänkö hankintaa selvittämään tarkemmin ja lähetetäänkö hankintayksikölle selvityspyyntö. KKV:lla on laaja harkintavalta asioiden priorisoinnissa eli tarkempaan käsittelyyn otettavien asioiden valinnassa.

Tee toimenpidepyyntö hankintavalvonta-asiassa

Saat hankintaa koskevan asian vireille tekemällä KKV:lle toimenpidepyynnön. Toimenpidepyynnössä epäillystä lainvastaisuudesta annettavien tietojen on oltava riittävän tarkkoja, jotta KKV pystyy arvioimaan tarkempien selvitysten tarkoituksenmukaisuuden.