Kiinteistönvälitys

Kiinteistönvälittäjän palvelut

Kiinnitä huomiota välittäjän valintaan. Asuntokaupassa on voitava luottaa välittäjän ammattitaitoon.

Kiinteistönvälittäjän vastuu

Kiinteistönvälittäjän on oltava huolellinen, noudatettava hyvää välitystapaa ja otettava huomioon sekä myyjän että ostajan etu.

Välityspalkkio

Välittäjällä on oikeus välityspalkkioon ainoastaan silloin, kun kauppa syntyy toimeksiantosopimuksessa, ellei ole muuta sovittu.