Kiinteistönvälitys

Kiinnitä huomiota välittäjän valintaan. Asuntokaupassa on voitava luottaa välittäjän ammattitaitoon.

Kiinteistönvälittäjän on oltava huolellinen, noudatettava hyvää välitystapaa ja otettava huomioon sekä myyjän että ostajan etu.

Välittäjällä on oikeus välityspalkkioon ainoastaan silloin, kun kauppa syntyy toimeksiantosopimuksessa, ellei ole muuta sovittu.