Asuminen

Asumismuoto vaikuttaa kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hae tietoa eri tyyppisten asuntojen ostamisesta, myymisestä ja virhetilanteista.