Fastighet

Fastighetsmäklaren ska vara omsorgsfull, iaktta god förmedlingssed och beakta både säljarens och köparens intresse.

Mäklaren har rätt till förmedlingsarvode endast om köpet uppkommer inom ramen för ett uppdragsavtal, om inte annat har avtalats.

Var uppmärksam på valet av mäklare. I bostadsaffärer ska man kunna lita på mäklarens yrkesskicklighet.