Fastighet

Fastighetsmäklarens ansvar

Fastighetsmäklaren ska vara omsorgsfull, iaktta god förmedlingssed och beakta både säljarens och köparens intresse.

Förmedlingsarvode

Mäklaren har rätt till förmedlingsarvode endast om köpet uppkommer inom ramen för ett uppdragsavtal, om inte annat har avtalats.

Tjänster som tillhandahålls av fastighetsmäklare

Var uppmärksam på valet av mäklare. I bostadsaffärer ska man kunna lita på mäklarens yrkesskicklighet.