Milloin sähköyhtiö voi katkaista sähköntoimituksesi

Sähkö on kuluttajille välttämätön jokapäiväinen hyödyke. Sähköyhtiö voi katkaista sähkösi vain, jos olet olennaisesti rikkonut tekemääsi sähkösopimusta. Tällainen olennainen sopimusrikkomus on esimerkiksi se, että olet laiminlyönyt sähkölaskujesi maksamisen pitkältä ajalta.

Sähkönkatkaisun eteneminen

 • Et maksa sähkölaskuasi ajallaan.

 • Jos et ole maksanut sähkölaskuasi ajallaan, sähköyhtiön on lähetettävä tästä kirjallinen huomautus.

 • Jos et edelleenkään maksa laskua, yhtiö lähettää aikaisintaan kahden viikon kuluttua huomautuksesta erillisen katkaisuvaroituksen.

 • Katkaisuvaroituksessa on

  • kerrottava sähkön katkaisun ajankohta
  • ohjattava asiakasta selvittämään asiaa ja etsimään maksuvaihtoehtoja. Sinun kannattaa olla yhteydessä sähköyhtiöösi ja kysyä mahdollisuudesta saada laskuille maksuaikaa tai sopia muista maksujärjestelyistä. Sähkölaskun maksamiseen voi saada myös toimeentulotulotukea paikallisesta sosiaalitoimistosta.
  • kerrottava oikeuksistasi silloin, jos olet jättänyt sähkölaskut maksamatta sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn vuoksi. Sähköt saa tällöin katkaista vasta kolmen kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä. Sinun tulee ilmoittaa esteestä verkkoyhtiölle ja myyjälle niin pian kuin mahdollista.
 • Sähköntoimitus katkaistaan aikaisintaan kaksi viikkoa katkaisuvaroituksen jälkeen.

Katkaisua koskevat rajat

Jos sinulla on paikallisen sähköyhtiösi kanssa sopimus, joka kattaa sekä sähkön myynnin että sähkönsiirron, sähköntoimituksesi voidaan keskeyttää vain, jos maksamatta on vähintään 500 euroa tai vanhimman maksamatta olevan laskusi eräpäivästä on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Jos sinulla taas on erilliset sopimukset sähkön myyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan verkkoyhtiön kanssa, katkaisua ei saa kummankaan sopimuksen osalta tehdä, jollei maksamatta ole vähintään 250 euroa tai jollei vanhimman maksamatta olevan laskun eräpäivästä ole kulunut vähintään kolmea kuukautta.

Jos asuntosi lämmitys on riippuvainen sähköstä, sähköntoimitusta ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

Katkaisusta aiheutuvat kulut

Sähköyhtiöllä on oikeus veloittaa sinulta kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä sekä sähköntoimituksen keskeyttämisestä ja jälleenkytkennästä hinnaston mukainen kohtuullinen maksu. Sähköyhtiö kytkee sähköt päälle vasta sen jälkeen, kun olet maksanut nämä ja muut sähköyhtiön erääntyneet saatavat.