Sähkökatkokset

Sähköt voivat katketa sekä sähköverkon vikojen että sääolosuhteiden takia. Et voi kuluttajana odottaa, että sähköntoimitus olisi aina täysin virheetöntä. Tietyissä tilanteissa katkoksista on mahdollista saada hyvitystä joko vakiokorvauksen, vahingonkorvauksen tai hinnanalennuksen muodossa.

Milloin sähköntoimitus on virheellinen?

Sähköntoimituksessa on virhe, jos

  • sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja
  • sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Pitkistä sähkökatkoksista saa vakiokorvauksen

Jos sähkökatkos kestää vähintään 12 tuntia, sinulla on oikeus vakiokorvaukseen. Vakiokorvaus on sitä suurempi, mitä pidempi katkos on. Korvauksen määrä riippuu myös vuotuisesta sähkön siirtopalvelumaksustasi.

  • 12–24 tuntia: 10 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 24–48 tuntia: 25 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 48–72 tuntia: 50 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 72–120 tuntia: 100 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 120–288 tuntia: 150 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • yli 288 tuntia (12 vrk): 200 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta

Jos vuoden aikana on useita sähkökatkoksia, voit saada kalenterivuoden aikana vakiokorvausta määrän, joka on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksustasi tai 2 000 euroa.

Katkoksen lasketaan alkavan siitä, kun katkos on tullut tai sen voidaan katsoa tulleen verkonhaltijan tietoon. Verkonhaltija voi saada tiedon katkoksesta joko omista verkonhallintatietojärjestelmistään automaattisesti tai sinun ilmoituksestasi.

Jos verkkoyhtiö ei voi aloittaa sähkökatkon korjaamista poikkeuksellisen voimakkaan myrskyn takia, oikeutesi vakiokorvaukseen alkaa vasta, kun korjaustyöhön voidaan ryhtyä työturvallisuutta vaarantamatta.

Verkkoyhtiö maksaa vakiokorvauksen yleensä automaattisesti eli sinun ei tarvitse sitä erikseen vaatia.

Vahingonkorvaus ja hinnanalennus

Jos virheellisestä sähköntoimituksesta aiheutuu sinulle vahinkoa – esimerkiksi pakasteesi sulavat tai sähkölaitteesi rikkoutuvat – voit vaatia verkkoyhtiöltäsi vahingonkorvausta. Voit vaatia vahingonkorvausta, vaikka sinulla olisi oikeus saman sähkökatkoksen takia myös vakiokorvaukseen.

Silloin, kun sähkökatkos kestää alle 12 tuntia tai kun kyse on lyhytaikaisista, usein toistuvista katkoksista, voit vaatia verkkoyhtiöltäsi hinnanalennusta. Hinnanalennuksen määrä on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksustasi.

Oikeutesi vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen riippuu siitä, onko kyse tapauskohtaisesti arvioituna ollut sähköntoimituksen virheestä.
Esitä kirjallinen korvaus- tai hinnanalennusvaatimus verkkoyhtiöllesi kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsit virheen.

Jos et pääse hyvityksestä yksimielisyyteen sähköyhtiön kanssa, voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Tarvittaessa voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Tarkista myös, korvaako kotivakuutuksesi sähkökatkoista ja muista sähköntoimituksen virheistä aiheutuneita vahinkoja.