Asunto valinnaisella vuokratontilla

Asunto-osakeyhtiön osakkaana voit joko maksaa taloyhtiölle tontinvuokravastiketta tai lunastaa vuokratontista huoneistokohtaisen osan taloyhtiölle. Lunastushinta ei ole kiinteä ja sen muuttumista voi olla mahdotonta ennakoida. Tontista jo maksetut vuokravastikkeet eivät vähennä tontin osuuden lunastushintaa.

Valinnainen vuokratontti tarkoittaa sitä, että asunto-osakkeen omistaja valita, lunastaako tontin huoneistokohtaisen osan vai maksaako tontinvuokraa kuukausittain taloyhtiölle.

Tontin osuuden lunastamisen jälkeen ei tarvitse maksaa enää tontinvuokravastiketta. Asunto-osakeyhtiön osakkaasta ei tule kuitenkaan tontin omistajaa, vaan lunastettu osuus siirtyy taloyhtiön omistukseen.

Tontin voi omistaa yksityinen rahasto tai muu yhtiö, joka on tehnyt taloyhtiön kanssa vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksessa on kerrottu siitä, mikä on osakkaiden oikeus lunastaa oma osuutensa tontista, milloin lunastuksen voi tehdä ja millä perusteilla lunastushinta kehittyy. Lunastusehdot vaihtelevat kohteittain. Joissakin kohteissa taloyhtiö voi omistaa ja vuokrata tontin vain osittain.

Taloyhtiön tekemään tontinvuokrasopimukseen saattaa sisältyä vuokrankorotusehtoja, jotka nostavat alkuperäistä lunastushintaa. Tonttiosuuden lunastushinnan muuttumista voi siksi olla mahdotonta ennakoida. Ota tämä huomioon, jos suunnittelet lunastavasi tontinosuuden vasta joskus myöhemmin. Tontin osuuden ensimmäinen lunastusajankohta voi olla jo kaupantekotilaisuudessa. Jos et lunasta tontin osuutta, mahdollisuus lunastamiseen siirtyy asunnon seuraavalle omistajalle.

Vuokrasopimuksen ehdot määräävät sen, mitä tapahtuu, kun tontin vuokrasopimus päättyy ja osaa tonttiosuuksista ei ole lunastettu.

Tontin vuokrasopimuksen päättyessä

  • vuokrasopimusta voidaan jatkaa tai
  • taloyhtiöllä on mahdollisuus lunastaa loput lunastamattomat tonttiosuudet tai
  • osakkaalla voi olla velvollisuus lunastaa osuutensa tonttiin.