Uudisasunnon valmistumisen viivästyminen

Uudisasunnon valmistuminen saa viivästyä korkeintaan 30 päivää arvioidusta ajankohdasta. Jos valmistuminen viivästyy enemmän, ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Ostaja voi myös olla maksamatta seuraavaa kauppahintaerää, kunnes asunto luovutetaan.

Uudisasunnon kauppakirjassa on yleensä sovittu ajankohta, jolloin ostaja saa asunnon hallintaansa. Jos asunnon hallinnan luovutuksen ajankohtaa ei ole sovittu, hallinnan luovutuksen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa kaupanteosta. Kohtuullisen ajan pituutta arvioitaessa on otettava huomioon vastaavanlaisen asunnon valmistumisen tavanomaisesti edellyttämä aika sekä muut seikat.

Asunnon valmistumisaika voidaan kirjata kauppakirjaan myös arviona, jolloin kauppakirjassa täytyy mainita, että asunnon hallinta on luovutettava viimeistään 30 päivän kuluttua arvioidusta päivästä.

Jos asunnon valmistuminen viivästyy tai myyjä ei luovuta asunnon hallintaa ja omistusoikeuttavia osoittavia asiakirjoja, ostajalla on oikeus olla maksamatta kauppahinnan seuraavaa maksuerää. Ostajalla on myös oikeus saada korvauksia viivästymisen aiheuttamasta vahingosta. Olennaisen viivästymisen takia kaupan voi myös purkaa.