Uudisasuntojen taloyhtiölainat

Taloyhtiön laina saa uudisasunnon myyntihinnan näyttämään edulliselta ja osakkaan henkilökohtainen velka pienemmältä. Ota huomioon, että yhtiölainan lyhennysvapauden päätyttyä kuukausittain maksettava rahoitusvastike voi nousta suureksi.   

Uudisasunto voi olla taloyhtiölainarahoitteinen, jolloin asunto-osakeyhtiö (taloyhtiö) ottaa vastakseen lainasta, joka jakautuu osakkeen omistajille osakemäärien ja asuinhuoneiston neliöiden mukaisesti.

Osakas maksaa huoneistokohtaista osuuttaan taloyhtiölainasta rahoitusvastikkeella, joka sisältää lainan lyhennyksen lisäksi myös korot.  Usein ostajille tarjotaan lyhennysvapaata, jolloin maksetaan vain korkoja, muttei lyhennetä lainaa. Kun lainan lyhennys alkaa, nousee myös rahoitusvastikkeen määrä.

Jos joku osakkaista ei pysty maksamaan taloyhtiölainaosuutta, muut osakkaat saattavat joutua yhteisvastuun mukaisesti maksuvelvollisiksi, jos muut asunto-osakeyhtiön mukaiset turvaamistoimet kuten huoneiston haltuunotto, vuokraus ja viimekädessä realisointi eivät onnistu.

Taloyhtiölaina-rahoitusmallissa myyntihinta vaikuttaa edulliselta, koska suurin osa asunnon velattomasta hinnasta rahoitetaan taloyhtiölainalla. Suuri asuntokohtainen velkaosuus saa asunnon kauppahinnan näyttämään alhaiselta.

  • Jos asunnon velaton hinta on esimerkiksi 250 000 euroa, 70 prosentin velkaosuus on 175 000 euroa.
  • Ostaja maksaa siis kauppahinnan 75 000 euroa myyjälle ja asuntokohtaiseksi velkaosuudeksi jää 175 000 euron taloyhtiölaina.
  • Taloyhtiölainasta saatetaan aluksi maksaa vain korkoja (ns. lyhennysvapaa-aika), mutta rahoitusvastike voi olla alun jälkeen hyvinkin suuri.