Suorituskyvyttömyysvakuus

Suorituskyvyttömyysvakuus suojaa taloyhtiötä ja asunto-osakkeiden omistajia. Vakuus liittyy tilanteisiin, joissa usein vasta vuosien päästä uudiskohteen valmistumisen jälkeen rakennuksessa ilmenee virheitä, mutta vastuutaho eli yleensä rakennuttuja ei itse vastaa virheen korjaamisesta esimerkiksi tehtyään konkurssin.

Suorituskyvyttömyysvakuus suojaa uuden asunnon ostajaa

Suorituskyvyttömyysvakuus suojaa asunnonostajaa. Suoristuskyvyttömyysvakuus kattaa asunto-osakeyhtiön rakennusvirheiden korjaamisen, jos virheestä vastuussa oleva rakentamisvaiheen perustajaosakas on lopettanut toimintansa, joutunut konkurssiin tai ei muuten korvaa vastuulleen kuuluvaa virhettä.

Vakuuden on oltava voimassa 10 vuotta siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Perustajaosakas ottaa suorituskyvyttömyysvakuuden

Uudiskohteissa perustajaosakas on lähtökohtaisesti rakennusyhtiö, joka on perustanut asunto-osakeyhtiön ja myy osakkeet eteenpäin jo rakennusvaiheessa. Perustajaosakas on velvollinen ottamaan suorituskyvyttömyysvakuuden, ennen kuin rakennettavan taloyhtiön asunto-osakkeita myydään kuluttajille.

Suorituskyvyttömyysvakuus on useimmiten vakuutusyhtiön myöntämä vakuutus, ja se on voimassa 10 vuotta rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä. Asunnon ostajan kannattaa varmistaa ennen asuntokauppaa, että vakuus on todella olemassa, sillä vakuuden saaminen voi olla myöhemmin vaikeaa.

Jos myyjä ei korvaa tai korjaa vastuulleen kuuluvaa rakennuksessa olevaa asuntokauppalain mukaista virhettä, taloyhtiön täytyy itse hoitaa korjaaminen ja hakea niiden kustannuksista korvausta suorituskyvyttömyysvakuuden antaneelta taholta.

Yrityksille