Husbolagslån för nya bostäder

Ett lån från husbolaget gör att försäljningspriset på en ny bostad förefaller förmånlig och aktieägarens personliga skuld mindre. Tänk på att det finansieringsvederlag som ska betalas varje månad kan bli stort när den amorteringsfria perioden för bolagslånet är över.

En ny bostad kan vara husbolagsfinansierad, varvid bostadsaktiebolaget (husbolaget) övertar ansvaret för ett lån som fördelas mellan aktieägarna enligt aktieantal och bostadslägenhetens kvadratmeter.

Aktieägaren betalar sin lägenhetsspecifika andel av husbolagslånet med ett finansieringsvederlag som utöver låneamorteringen även innehåller räntor.  Ofta erbjuds köparna amorteringsfrihet varvid endast räntor ska betalas men inga amorteringar göras på lånet. När amorteringen på lånet börjar ökar också finansieringsvederlagets belopp.

Om någon av aktieägarna inte kan betala husbolagslåneandelen kan de övriga aktieägarna bli betalningsskyldiga enligt solidariskt ansvar, ifall andra säkringsåtgärder som husbolaget kan vidta, såsom besittningstagande, uthyrning och i sista hand realisering av lägenheten inte lyckas.
I finansieringsmodellen med husbolagslån verkar försäljningspriset förmånligt, eftersom största delen av bostadens skuldfria pris finansieras med husbolagslånet. En stor bostadsspecifik skuldandel får bostadsköpet att förefalla lågt.

  • Om bostadens skuldfria pris till exempel är 250 000 euro, är en skuldandel på 70 procent 175 000 euro.
  • Köparen betalar alltså 75 000 euro till säljaren och den bostadsspecifika andelen av husbolagets lån är 175 000 euro.
  • Det kan hända att bostadsägaren till en början bara betalar räntorna (s.k. amorteringsfrihet), men därefter kan finansieringsvederlaget bli mycket stort.