Marknadsföring till barn

Marknadsföring som riktar sig till barn ska tydligt skilja sig från annan underhållning som är avsedd för barn och når barnen. Marknadsföring till barn får inte uppmuntra barnet att påverka familjens köpbeslut eller på annat sätt kränka förälderns fostringsrätt.

Marknadsföring som är riktad till minderåriga bedöms strängare än annan marknadsföring, eftersom barn på grund av sin ålder är särskilt utsatta för påverkan.

Marknadsföring till barn ska tydligt skilja sig från annan underhållning som är avsedd för barn och når barnen.

Marknadsföring är olämplig för barn till exempel om

 • den är kamouflerad som en tävling, tecknad serie eller aktivitetssida
 • den är inbäddad till exempel i ett internetspel, tv-program eller annan underhållning.

Ett företag kan sponsra barns tidsfördriv eller evenemang. Sponsorn har rätt att få sin identifierbara logotyp synlig, men får inte koppla annan reklam som intresserar barnen till det sponsrade innehållet eller evenemanget.

 

Marknadsföring till barn får inte kränka förälderns fostringsrätt

Marknadsföring till barn får inte uppmuntra barnet att påverka familjens köpbeslut eller på annat sätt kränka förälderns fostringsrätt.

Vanhemman kasvatusoikeutta rikotaan, jos mainoksessa

 • om man i reklam ger barnet en direkt uppmaning att köpa, som ”köp”, ”testa”, ”du får”
 • om man i reklam uppmanar barnet att övertala sina föräldrar att köpa en produkt
 • om huvudinnehållet i reklamen i stället för produkten är ett spel, en seriefigur, en medföljande leksak eller en tävling som väcker ett starkt intresse hos barnet.

Exempel på reklam som kränker fostringsrätten och god sed är reklam till barn som

 • kränker, underkuvar eller diskriminerar en person med anledning av personens kön eller någon annan motsvarande omständighet
 • visar skrämmande bilder eller innehåller våld
 • visar olämpliga beteendemönster, som barnet kan ta efter och på det viset skada sig själv eller andra
 • ger barnet en föreställning om att människovärde, livskvalitet och goda sociala relationer kan köpas
 • ger barnet en föreställning om att en förälder som köper produkten är en bra förälder.

Direktmarknadsföring lämpar sig inte för barn

Barn och unga under 15 år

 • Direktmarknadsföring, som telefonförsäljning, får inte riktas till barn och unga under 15 år utan föräldrarnas samtycke. Som direktmarknadsföring riktad till barn betraktas också reklambrev som skickats till föräldrar men till sitt yttre har ett barnvänligt format.

15–17-åringar

 • Direktreklamen får bara gälla produkter som kan köpas med fickpengar och som är typiska för åldersgruppen.

Du kan skydda ditt barn mot direktmarknadsföring genom att

 • kontakta marknadsföraren eller tjänsterna som förbjuder direktmarknadsföring
 • fråga din telefonoperatör hur du kan begränsa telefonsamtal och textmeddelanden till barnets mobiltelefon.

Gör så här om du upptäcker marknadsföring som är olämplig för barn

Om du upplever att marknadsföringen är olämplig för barnen kan du lämna in ett klagomål till

 • annonsören
  affären
  den som publicerat annonsen, som tv-bolaget, tidningen eller tidskriften.

Du kan göra en anmälan om osaklig reklam för barn till