Tilläggsavgifter och rabatt på basis av betalningssättet

Ett företag får inte ta ut någon tilläggsavgift av konsumenter för användning av de vanligaste betalkorten eller vid betalning som SEPA-kontoöverföring eller direktdebitering. Om vissa villkor uppfylls kan företaget ta ut ett separat betalningstillägg för användning av andra betalningssätt eller -medel än de som nämns ovan, om det finns åtminstone ett allmänt avgiftsfritt betalningssätt. 

Rabatt på basis av betalningssätt

Företag kan vanligen bevilja konsumenterna rabatt på basis av betalningssätt. Rabatt kan ges för betalning av hela beloppet på en gång eller för elektronisk fakturering.

Det är dock inte alltid lämpligt att erbjuda rabatt. I samband med kreditbetalningar får man inte erbjuda rabatt jämfört med kontant betalning eftersom det är ett osakligt sätt att påverka kundens beslut att ansöka om kredit.

Tilläggsavgift på basis av betalningssätt

Företaget får inte ta ut en avgift av konsumenter:

  • för användningen av de vanligaste betalkorten såsom Visa och MasterCard. Detta beror på att en avgift inte får tas ut för användning av betalkort som omfattas av förordningen om förmedlingsavgifter för kortbetalningar. Avgifter får inte tas ut när både betalarens och betalningsmottagarens betaltjänstleverantörer är belägna inom EU.
  • när kunden betalar via SEPA-kontoöverföring eller -direktdebitering. Med dessa SEPA-betalningar avses kontotransaktioner och direktdebiteringar i euro där såväl betalaren som betalningsmottagarens betaltjänstleverantörer är belägna på EU-området.

Företag kan debitera ett extra tillägg för betalningssätt när det gäller användning av andra än ovan nämnda betalningssätt eller betalningsmedel om det erbjuds åtminstone ett avgiftsfritt betalningssätt som är allmänt i bruk.

Den avgift som tas ut för användning av andra betalningssätt än de som nämns ovan ska dock vara lämplig och får inte överstiga betalningsmottagarens faktiska kostnader.

Tilläggsavgiften ska tydligt anges på förhand i samband med informationen om att köparen godkänner betalningssättet eller betalmedlet i fråga. En tilläggsavgift kan tas ut till exempel när konsumenten i stället för kontant betalning önskar att fakturan skickas hem till honom eller henne.

För företag