Båtresor

Du kan kräva ersättning av rederibolaget om fartyget anländer för sent.

När en båtresa ställs in eller försenas kan du ha rätt till assistans och ombokning eller återbetalning av biljettpriset.

Om du vill avboka en resa själv, ska du först bekanta dig med avbokningsvillkoren för båtresan och kontakta rederibolaget.

Det lönar sig att klaga snarast möjligt och senast inom två månader efter resan, om resan ställdes in eller försenades.

För att få ersättning måste du kunna bevisa att skadan skett. Spara kvitton och andra verifikat som bevis.