Avustamisvelvollisuus linja-automatkan peruuntuessa, viivästyessä tai keskeytyessä

Sinulla on oikeus saada apua linja-autoyhtiöltä, jos ostettu lähtö peruuntuu tai viivästyy taikka jos matka keskeytyy linja-auton rikkoutumisen tai onnettomuuden takia.

Matkan peruuntuminen tai viivästyminen

Jos aikataulun mukaan yli kolme tuntia kestävän ja 250 kilometrin tai sitä pidemmän linja-autoreitin lähtö terminaalista peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, linja-autoyhtiön on tarjottava matkustajille ilmaiseksi:

  • Välipalaa, aterioita tai virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan tai viivästykseen, jos niitä on saatavilla linja-autossa tai terminaalissa tai niitä voidaan kohtuudella toimittaa paikalle.
  • Hotellihuone tai muu majoitus sekä apua terminaalin ja majoituspaikan välisen kuljetuksen järjestämisessä, jos majoitus on tarpeen järjestää yhdeksi tai useammaksi yöksi.

Linja-autoyhtiö voi rajoittaa majoituskustannukset 80 euroon yöltä ja enintään kahteen yöhön matkustajaa kohti. Sinulla ei ole oikeutta majoitukseen, jos linja-autoyhtiö osoittaa peruuntumisen tai viivästyminen johtuvan ankarista sääolosuhteista tai merkittävistä luonnonkatastrofeista, jotka vaarantavat turvallisen linja-autoliikenteen.

Linja-auton rikkoutuminen

Jos linja-autosta tulee matkan aikana ajokelvoton, linja-autoyhtiön on järjestettävä:

  • matkan jatkuminen toisella ajoneuvolla tai
  • kuljetus sopivaan odotuspaikkaan tai terminaaliin, josta matka voi jatkua.

Onnettomuus

Jos linja-auto joutuu onnettomuuteen, linja-autoyhtiön on huolehdittava matkustajien välittömistä tarpeista. Voit vaatia yhtiöltä apua muun muassa majoituksen, ruoan, vaatteiden, kuljetuksen ja ensiavun järjestämisessä.

Linja-autoyhtiö voi rajoittaa majoituskustannukset 80 euroon yöltä ja enintään kahteen yöhön matkustajaa kohti.

Jos linja-autoyhtiö kieltäytyy vaatimuksistasi

Jos linja-automatkasi ei vastannut sovittua, voit tehdä valituksen liikenneyhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos valitus liikenneyhtiölle ei tuota tulosta, voit tehdä valituksen viranomaiselle.