Assistansskyldighet när en bussresa ställs in, försenas eller avbryts

Du har rätt att få hjälp av bussbolaget om en resa du köpt ställs in eller försenas eller om resan avbryts på grund av att bussen går sönder eller på grund av en olycka.

Inställd eller försenad resa

I fråga om resor som enligt tidtabellen överstiger tre timmar och är 250 km eller längre ska bussbolaget vid en inställd eller mer än 90 minuter försenad avgång från en terminal kostnadsfritt erbjuda passageraren

  • Snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden eller förseningen, förutsatt att sådana finns att tillgå ombord på bussen eller i terminalen eller rimligen kan anskaffas.
  • Hotellrum eller annan inkvartering samt assistans med att anordna transport mellan terminalen och inkvarteringen, om det krävs en eller flera övernattningar.

Bussbolaget kan begränsa kostnaden för inkvartering till 80 euro per natt och inkvarteringens längd till maximalt två nätter per passagerare. Du har inte rätt till inkvartering om bussbolaget bevisar att den inställda eller försenade avgången förorsakas av svåra väderleksförhållanden eller större naturkatastrofer som äventyrar säkra busstransporter.

Bussen går sönder

Om bussen under resan blir köroduglig ska bussbolaget tillhandahålla

  • fortsatt resa med ett annat fordon eller
    transport till en lämplig väntplats eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.

Olycka

Om bussen råkar ut för en olycka är bussbolaget skyldigt att se till passagerarnas omedelbara behov. Du kan kräva assistans av bolaget när det gäller att ordna bland annat inkvartering, mat, kläder, transport och tillhandahållande av första hjälpen.

Bussbolaget får, för varje passagerare, begränsa den totala kostnaden för inkvartering till 80 euro per natt och inkvarteringens längd till maximalt två nätter.

Om bussbolaget vägrar gå med på dina krav

Om din bussresa inte motsvarade överenskommelsen, kan du lämna in ett klagomål till bussbolaget. Det lönar sig att klaga snarast möjligt. Om reklamationen till bussbolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.