Linja-automatkat

Sinulla on oikeus saada apua linja-autoyhtiöltä, jos ostettu lähtö peruuntuu tai viivästyy.

Voit vaatia linja-autoyhtiöltä hyvitystä, jos bussimatkasi ei vastaa luvattua.

Jos olet kärsinyt taloudellisia menetyksiä linja-autovuoron myöhästymisen tai peruuntumisen takia, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen.

Jos linja-automatkassasi on ollut puutteita tai et ole tyytyväinen saamaasi huolenpitoon tai hyvitykseen, ota ensin yhteyttä  linja-autoyhtiöön.