Linja-automatkat

Avustamisvelvollisuus linja-automatkan peruuntuessa, viivästyessä tai keskeytyessä

Sinulla on oikeus saada apua linja-autoyhtiöltä, jos ostettu lähtö peruuntuu tai viivästyy.

Hyvitys linja-automatkan viivästys- ja peruutustilanteissa

Voit vaatia linja-autoyhtiöltä hyvitystä, jos bussimatkasi ei vastaa luvattua.

Vahingonkorvaus linja-automatkoilla

Jos olet kärsinyt taloudellisia menetyksiä linja-autovuoron myöhästymisen tai peruuntumisen takia, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen.

Valituksen tekeminen linja-automatkasta

Jos linja-automatkassasi on ollut puutteita tai et ole tyytyväinen saamaasi huolenpitoon tai hyvitykseen, ota ensin yhteyttä  linja-autoyhtiöön.

Toimintakertomus 

Kuluttaja-asiamiehen kertomus ajalta 1.1.2021–31.12.2022 liittyen linja-automatkustajan oikeuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 181/2011 täytäntöönpanoon.