Vahingonkorvaus linja-automatkoilla

Jos olet kärsinyt taloudellisia menetyksiä linja-autovuoron myöhästymisen tai peruuntumisen takia, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Voit vaatia korvausta esimerkiksi silloin, jos linja-auto on teknisen vian vuoksi aikataulustaan myöhässä tai linja-autoyritys tiedottaa aikatauluistaan virheellisesti.

Linja-autoyhtiön vastuu matkustajalle aiheutuneista ylimääräisistä kuluista

Vahingonkorvausta voi vaatia esimerkiksi jatkoyhteyden menetyksestä syntyneistä ylimääräisiä matkakustannuksia. Vahinko on osoitettava kuitilla tai muulla luotettavalla tavalla.

Matkustajan on omalta osaltaan pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan, joten ota heti yhteyttä linja-autoyhtiöön. Pahasta mielestä tai henkisestä kärsimyksestä ei voi saada vahingonkorvausta.

Jos linja-autoyhtiö kieltäytyy vaatimuksistasi

Jos linja-automatkasi ei vastannut sovittua, voit tehdä valituksen liikenneyhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos valitus liikenneyhtiölle ei tuota tulosta, voit tehdä valituksen viranomaiselle.