Valituksen tekeminen linja-automatkasta

Jos linja-automatkassasi on ollut puutteita tai et ole tyytyväinen saamaasi huolenpitoon tai hyvitykseen, ota ensin yhteyttä  linja-autoyhtiöön. Yleensä reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, joten tee valituksesi mahdollisimman pian.

Valitus lähdön viivästys- ja peruutustilanteissa, kun reitti on vähintään 250 km

Matkustajalla on oikeus matkan perumiseen tai uuteen matkareittiin ja huolenpitoon 250 kilometrin ja sitä pidemmillä reiteillä riippumatta siitä, kuinka pitkän matkan hän reitillä matkustaa. Jos oikeutesi eivät ole toteutuneet tällaisella matkalla, valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa linja-automatkan ajankohdasta.

Yrityksen on kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta ilmoitettava, onko se hyväksytty, hylätty vai edelleen käsiteltävänä. Lopullisen vastauksen antamiseen saa kulua enintään kolme kuukautta valituksen vastaanottamisesta.

Jos linja-autoyhtiöllä ei ole valmista lomaketta valituksen tekemiseen, voit käyttää apuna Kilpailu- ja kuluttajaviraston reklamaatioapuria tai valituslomaketta palvelun virheestä.

Ota yhteyttä neuvontapalveluihin

Jos valituksesi ei tuota toivomaasi tulosta, voit saada apua kuluttajaneuvonnasta tai Euroopan kuluttajakeskuksesta. Saadaksesi neuvontaa valitse sinulle sopiva vaihtoehto:

Vie vaatimuksesi kuluttajariitalautakuntaan, tee ilmoitus viranomaiselle lain rikkomisesta

Jos liikenteenharjoittaja rikkoo oikeuksiasi matkustajana, voit tehdä valituksen asiaa valvovalle viranomaiselle. Jokaisessa EU-maassa on viranomainen, joka valvoo EU-asetuksen mukaisten matkustajan oikeuksien toteutumista.

Jos matkasi tapahtui toisessa EU-maassa, valitus lähetetään sen maan viranomaiselle, missä tapaus sattui.

Suomessa valvontaviranomaisia ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Matkapaketit

Jos kyseessä on matkapakettiin kuuluva tilausbussikuljetus, voit lisäksi vaatia matkanjärjestäjältä hyvitystä matkan virheistä.