Hyvitys linja-automatkan viivästys- ja peruutustilanteissa

Voit vaatia linja-autoyhtiöltä hyvitystä, jos bussimatkasi ei vastaa luvattua. Jos linja-automatkan, jonka pituus on vähintään 250 kilometriä, lähtö peruuntuu tai viivästyy yli kaksi tuntia, voit valita uuden matkareitin tai matkan perumisen.

Linja-automatkan virheen hyvittäminen

Jos matka viivästyy tai peruuntuu tai palvelu ei muuten vastaa luvattua, voit vaatia linja-autoyhtiöltä hyvitystä. Esimerkiksi:

  • Palvelun virhettä vastaavaa alennusta lipun hinnasta voit vaatia silloin, jos vuoro viivästyy olennaisesti.
  • Lipun hinnan palauttamista voit vaatia silloin, kun linja-autoyhtiö jättää ajamatta vuoron, johon lippusi on ostettu.
  • Käyttämättä jääneet paperiset tai matkakortille ladatut liput korvataan linja-autoyhtiön sopimusehtojen mukaisesti.

Linja-autoyhtiöiden matkustusehdot vaihtelevat, joten selvitä aina ensin, mihin olet niiden mukaan oikeutettu.

Oikeus matkan perumiseen tai uuteen matkareittiin

Oikeus matkan perumiseen tai uuteen matkareittiin ovat voimassa säännöllisessä reittiliikenteessä EU:n alueella, jos linja-autoreitti on vähintään 250 kilometrin mittainen. Oikeudet eivät ole voimassa tilausliikenteessä eivätkä Venäjän-liikenteessä.

Jos linja-autoyhtiö arvioi, että lähtö peruuntuu, viivästyy terminaalista tai pysäkiltä yli kaksi tuntia tai linja-autoon on myyty enemmän lippuja kuin siellä on paikkoja, yhtiön on tarjottava sinulle mahdollisuus valita:

  • uusi matkareitti lopulliseen määränpäähän mahdollisimman pikaisesti ilman lisämaksuja tai
  • matkan peruminen ja lipun hinnan palautus. Voit lisäksi vaatia mahdollisimman pikaista paluumatkaa linja-autolla lähtöpaikkaan.

Hinnan palautusta voit vaatia jokaisesta peruuntuvasta matkasta sekä jo tehdyltä matkalta, jos siitä ei ole alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyötyä. Voit lisäksi vaatia maksutonta ja mahdollisimman pikaista paluumatkaa matkalipussa mainittuun lähtöpaikkaan.

Kausi- tai muissa vastaavissa lipuissa palautuksen on vastattava peruutuneen tai viivästyneen matkan osuutta lipun täydestä hinnasta. Voit vaatia lipun hinnan palauttamista 14 päivän kuluessa siitä, kun pyyntösi on vastaanotettu. Linja-autoyhtiö voi korvata lipun hinnan muulla tavalla vain, jos suostut siihen.

Jos linja-autoyhtiö ei ole tarjonnut sinulle valinnan mahdollisuutta uudelleenreitityksen ja hinnan palautuksen välillä, voit vaatia lipun hinnan palauttamisen lisäksi korvausta 50 prosenttia lipun hinnasta. Yrityksen on maksettava korvaus kuukauden kuluessa.

Matkapaketit

Jos kyseessä on matkapakettiin kuuluva tilausbussikuljetus, matkanjärjestäjä on vastuussa viivästyksestä ja peruutuksesta matkapakettilainsäädännön ja yleisten matkapakettiehtojen mukaisesti.

Jos linja-autoyhtiö kieltäytyy vaatimuksistasi

Jos linja-automatkasi ei vastannut sovittua, voit tehdä valituksen liikenneyhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos valitus liikenneyhtiölle ei tuota tulosta, voit tehdä valituksen viranomaiselle.