Ersättning vid försenad och inställd bussresa

Du kan kräva ersättning av bussbolaget om din bussresa inte motsvarar det som utlovats. Om avgången för en bussresa på minst 250 kilometer ställs in eller försenas med mer än två timmar, kan du välja en ny resrutt eller avboka resan.

Kompensation för fel på bussresa

Om resan försenas eller ställs in eller om servicen i övrigt inte motsvarar det som utlovats, kan du kräva kompensation av bussbolaget.

Exempel:

  • Du kan kräva en rabatt på biljettpriset som motsvarar felet i servicen om turen försenas väsentligt.
  • Du kan kräva återbetalning av biljettpriset om bussbolaget inte kör den tur som din biljett gäller.
  • Oanvända pappersbiljetter eller biljetter som laddats på resekort ersätts enligt bussbolagets avtalsvillkor.

Olika bussbolag har olika resevillkor så kom ihåg att ta reda på vad du har rätt till enligt villkoren.

Rätt att avboka resa eller välja ny resrutt

Rätten att avboka en resa eller välja en ny resrutt gäller för linjetrafik inom EU om bussrutten är minst 250 kilometer lång. Rättigheterna gäller inte chartertrafik eller i Rysslandstrafiken.

Om bussbolaget bedömer att en avgång kommer att bli inställd eller att avgången från terminalen eller hållplatsen kommer att försenas med mer än två timmar, eller om det har sålt fler biljetter än det finns platser, är bolaget skyldigt att låta dig välja mellan

  • en ny resrutt som tar dig till slutdestinationen så snabbt som möjligt utan extra avgift eller
  • att avboka resan och få biljettpriset återbetalt. Du kan dessutom kräva en returresa med buss så fort som möjligt till avgångsplatsen.

Du kan kräva återbetalning av priset för alla resor som ställts in samt för en resa som redan är gjord om du inte har nytta av den med tanke på den ursprungliga resplanen. Du kan dessutom kräva en kostnadsfri returresa så fort som möjligt till den avgångsplats som nämns på din biljett.
På periodbiljetter eller andra motsvarande biljetter ska återbetalningen motsvara den inställda eller försenade resans andel av biljettens fulla pris. Du kan kräva att biljettpriset återbetalas inom 14 dagar efter att din begäran har tagits emot. Bussbolaget kan endast ersätta biljettpriset på annat sätt om du godkänner det.

Om bussbolaget inte har erbjudit dig möjligheten att välja mellan ombokning och återbetalning av priset, kan du utöver återbetalning av biljettpriset kräva en ersättning på 50 procent av biljettpriset. Företaget ska betala ersättningen inom en månad.

Paketresor

Är det fråga om en charterresa som har ingått i en paketresa, har researrangören ansvaret för förseningar och inställda resor enligt lagstiftningen om paketresor och de allmänna villkoren för paketresor.

Om bussbolaget vägrar gå med på dina krav

Om din bussresa inte motsvarade överenskommelsen, kan du lämna in ett klagomål till bussbolaget. Det lönar sig att klaga snarast möjligt. Om reklamationen till bussbolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.