Skadestånd för bussresor

Om du har lidit ekonomiska förluster på grund av att din bussresa har försenats eller ställts in kan du ha rätt till skadestånd. Du kan kräva skadestånd till exempel om bussen på grund av ett tekniskt fel är försenad eller om bussbolaget ger felaktig information om sina tidtabeller.

Bussbolagets ansvar för passagerarens extra kostnader

Skadestånd kan krävas till exempel för extra resekostnader som uppkommit på grund av man missat en anslutande transport. Förlusten måste bevisas med kvitto eller på något annat tillförlitligt sätt.

Passageraren ska försöka minimera skadan enligt bästa förmåga, så kontakta genast bussbolaget. Man kan inte få skadestånd för besvikelse eller psykiskt lidande.

Om bussbolaget vägrar gå med på dina krav

Om din bussresa inte motsvarade överenskommelsen, kan du lämna in ett klagomål till bussbolaget. Det lönar sig att klaga snarast möjligt. Om reklamationen till bussbolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.