Harrastukset

Kuluttajansuoja koskee elinkeinonharjoittajan järjestämiä harrastuspalveluita. Voit ongelmatilanteissa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen, kun harrastuspalvelua tarjoaa yritys tai kyseessä on urheiluseuran tai muun järjestön kaikille avoin maksullinen toiminta.

Harrastukset ja kuluttajansuoja

Tyypillisiä harrastuspalveluita ovat esimerkiksi liikunta- ja taideopetus, kuten uimakoulut ja soittotunnit.  Kuluttajansuojalaki koskee harrastuksia, joiden tarjoajana on yritys. Se voi koskea myös yhdistystä, mikäli yhdistys tarjoaa kaikille avoimia maksullisia palveluita eli harjoittaa elinkeinotoimintaa ansiotarkoituksessa.  Toiminnan luonne ja kuluttajaviranomaisten toimivalta joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti.

Pääsääntö on, että

 • urheiluseuran tai muun järjestön kaikille avoimeen maksulliseen toimintaan ja tapahtumiin sovelletaan kuluttajansuojalakia
 • seuran jäsenyyteen liittyvät erimielisyydet (esim. jäsen-, valmennus- ja toimintamaksut) jäävät kuluttajansuojan ulkopuolelle.

Harrastuspalveluiden virhetilanteet

Vaikka kuluttajansuojalaissa ei ole erityisesti harrastuspalveluita koskevia säännöksiä, voidaan niiden virheellisyyttä arvioida lain yleisten virhesäännösten nojalla.

Kuluttajansuojalain piiriin kuuluvien harrastuspalveluiden tulee

 • vastata sisällöltään ja suoritustavaltaan sovittua ja markkinoinnissa esitettyä
 • olla ammattitaitoisesti ja huolellisesti järjestetty
 • vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palvelun yhteydessä aihetta olettaa
 • vastata laissa, asetuksissa ja viranomaispäätöksissä asetettuja vaatimuksia.

Harrastuspalvelussa voi olla virhe esimerkiksi silloin, jos

 • kurssin järjestämisaikaa muutetaan osallistujalle sopimattomaksi
 • harrastuskertoja ei järjestetä sovittua määrää
 • harrastustilat tai välineet ovat puutteellisia tai epätarkoituksenmukaisia
 • kurssin ohjaus ei ole asiantuntevaa.

Voit edellyttää, että palveluntarjoaja oikaisee virheen. Jos näin ei tapahdu tai virhettä ei voi oikaista, olet oikeutettu saamaan

 • virhettä vastaavan hinnanalennuksen
 • korvauksen virheestä aiheutuneesta vahingosta.

Jos virhe on olennainen, eikä sen oikaiseminen tule kyseeseen, sinulla on oikeus purkaa sopimus ja saada palvelusta maksamasi suoritus takaisin.

Merkitykseltään vähäiset muutokset ja poikkeamat ilmoitetusta tai sovitusta eivät välttämättä oikeuta hyvitykseen.

Toimi näin, jos palvelu ei vastaa sovittua tai se on puutteellista   

 • Ilmoita ongelmasta palveluntarjoajalle ja yritä neuvotella tilanteen korjaamisesta tai hyvittämisestä.

 • Voit halutessasi hyödyntää reklamaation laatimisessa reklamaatioapuria.