Kuntosalisopimukset

Monet kuntosalisopimukset ovat määräaikaisia, joten sopimusehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos kuntosalipalvelu ei vastaa sovittua, voi sinulla olla oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkuun.

Monet kuntosalisopimukset ovat määräaikaisia. Määräaikaisia sopimuksia ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden muuten kuin tietyissä erityistilanteissa. Kun olet allekirjoittanut määräaikaisen sopimuksen kuntokeskuksen kanssa, keskus vaatii sinulta maksuja koko sopimuskauden ajan, vaikket käyttäisikään sen palveluja.

Kuntokeskus ei saa ketjuttaa määräaikaista sopimusta jatkumaan toisella määräaikaisella sopimuksella, mutta sopimus tyypillisesti jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräajan jälkeen. Jos haluat lopettaa jäsenyytesi, sinun on ilmoitettava siitä erikseen. Et voi irtisanoa sopimusta vain lopettamalla laskujen maksamisen.

Tutustu huolella kuntosalisopimuksen ehtoihin

Ennen kuntosalisopimuksen tekemistä kannattaa perehtyä rauhassa sopimusehtoihin. Kiinnitä erityistä huomiota maksu-, keskeytys- ja irtisanomissääntöihin. Allekirjoita sopimus vain, jos voit hyväksyä sen kokonaisuudessaan.

Tarkista ennen määräaikaisen sopimuksen allekirjoittamista

 • kuntokeskuksen aukioloajat ja tarjolla olevat palvelut
 • harjoittelun kokonaiskustannukset, kuten mahdolliset liittymis- ja aloitusmaksut sekä lisäkustannukset esimerkiksi lastenhoitopalveluista tai ryhmäliikuntatunneista
 • sopimuksen kesto ja jatkuuko se automaattisesti sopimusajan päätyttyä toistaiseksi voimassa olevana
 • sopimuksen keskeyttämisperusteet ja millä ehdoin kuntoilusta voi pitää taukoa, jos esimerkiksi sairastut tai loukkaannut.

Sopimuksen ennenaikainen päättäminen

Määräaikaisen tai vähimmäissitoutumisaikaa edellyttävän sopimuksen ennenaikainen päättäminen voi olla mahdollista, jos elämäntilanteesi muuttuu niin merkittävästi, että sopimuksessa pysymistä voidaan pitää kohtuuttomana. Muutoksen tulee olla sellainen, joka ei ollut sopimuksentekohetkellä tiedossasi tai ennakoitavissa.

Sopimuksen päättäminen voi olla perusteltua esimerkiksi näissä tilanteissa:

 • pitkäaikainen sairastuminen
 • vammautuminen
 • työttömyys
 • muutto toiselle paikkakunnalle.

Seuraavia sopimusehtoja ei voida kuitenkaan pitää yleisesti kohtuuttomina:

 • Yllättävässä tilanteessa jäsenyytesi voidaan keskeyttää väliaikaisesti.
 • Jos irtisanot määräaikaisen sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä, sinulta voidaan laskuttaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja määräaikaisen sopimuksen hinnan erotus käytetyiltä kuukausilta.

Palvelun on vastattava sovittua

Kuntosalipalvelujen tulee sisällöltään ja suoritustavaltaan vastata sovittua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luvattujen liikuntapalvelujen on oltava saatavilla ilmoitettuihin aukioloaikoihin.

Jos palvelu ei sisällöltään tai suoritustavaltaan vastaa sovittua, eikä tilannetta kohtuullisessa ajassa oikaista, voi sinulla olla oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen tai sopimuksen purkuun.

Myös kuntosalin sijainnilla on merkitystä. Jos kuntosali muuttaa toiseen paikkaan, voi sinulla olla oikeus määräaikaisen sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen.

Sopimusehtojen muuttuminen

Kuntosali ei voi muuttaa määräaikaisten sopimusten ehtoja ilman osapuolten yhteistä sopimusta.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ehtoja, kuten hintaa, kuntosali voi muuttaa, mikäli se on maininnut tästä oikeudesta sekä mahdollisista muutosperusteista sopimuksessa. Kuluttajalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus irtisanoa sopimus ilman ylimääräisiä kuluja ennen kuin muutetut sopimusehdot astuvat voimaan.

Sopimusehtoa, jonka nojalla kuntosali voisi yksipuolisesti tehdä olennaisia muutoksia sopimukseen, voidaan yleensä pitää kohtuuttomana. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi suuret hinnankorotukset tai vaikkapa palveluntarjonnan merkittävä ja pysyvä supistaminen.

Toimi näin, jos kuntosalisopimuksissa ilmenee ongelmia  

 • Jos kuntosalin toiminnassa tai sopimukseen liittyen on ongelmia, neuvottele niistä palveluntarjoajan kanssa.

 • Reklamaation laatimisessa voit käyttää apuna reklamaatioapuria.

Yrityksille