Koulutuspalvelut

Kuluttajansuoja koskee yksityisiä koulutuspalveluita. Voit ongelmatilanteissa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen, kun koulutusta tarjoaa yritys tai muu elinkeinonharjoittaja. Julkinen koulutus jää kuluttajansuojan ulkopuolelle.

Koulutuspalvelut ja kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki koskee koulutuksia, joiden tarjoajana on elinkeinonharjoittaja. Myös yrityksen tarjoama ammattiin valmistama koulutus kuuluu kuluttajansuojan piiriin.

Kuluttajansuojan piiriin eivät kuulu:

 • julkisen oppilaitoksen tai muun julkisen tahon järjestämä koulutus
 • vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämä koulutus (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset)
 • ammatillinen täydennyskoulutus tai pääosin työnantajan maksama koulutus.

Ennen koulutuksen hankkimista

 • Tutustu huolellisesti tarjottuun koulutukseen ja mieti, vastaako koulutus sisällöltään ja toteutustavaltaan tarpeitasi.
 • Lue tarkasti koulutuksen sopimus- ja peruutusehdot.
 • Selvitä, millä edellytyksin ja ehdoin ilmoittautuminen on mahdollista peruuttaa tai koulutukseen osallistuminen lopettaa.

Koulutusten virhetilanteet

Koulutuksen tulee

 • vastata sisällöltään ja suoritustavaltaan sovittua ja markkinoinnissa esitettyä
 • olla ammattitaitoisesti ja huolellisesti järjestetty
 • vastata laissa, asetuksissa ja viranomaispäätöksissä asetettuja vaatimuksia.

Koulutuspalvelussa on virhe esimerkiksi silloin, jos opetus

 • poikkeaa esimerkiksi määrältään tai toteutustavaltaan etukäteen sovitusta ja ilmoitetusta
 • ei laadultaan vastaa sitä, mitä vastaavilta koulutuksilta voidaan yleisesti edellyttää.

Merkitykseltään vähäiset muutokset ja poikkeamat ilmoitetusta tai sovitusta eivät välttämättä ole virheitä.

Virhetilanteessa olet oikeutettu saamaan

 • virhettä vastaavan hinnanalennuksen
 • korvauksen virheestä aiheutuneesta vahingosta.

Jos virhe on olennainen, eikä sen oikaiseminen tule kyseeseen, sinulla on oikeus

 • purkaa sopimus
 • saada palvelusta maksamasi suoritus takaisin.

Toimi näin, jos koulutus ei vastaa sovittua tai se on puutteellista 

 • Ilmoita ongelmasta koulutuksen tarjoajalle ja yritä neuvotella tilanteen korjaamisesta.

 • Voit halutessasi hyödyntää reklamaation laatimisessa reklamaatioapuria.