Esitys markkinaoikeudelle

Päivämäärä

24.6.2015

Diaarinumero

KKV/831/14.00.00/2010

Osapuolet

Suomen Leipuriliitto ry

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) toimitti 24.6.2015 markkinaoikeudelle esityksen 55 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Leipuriliitto ry:lle. Esityksen perusteena ovat liiton vuosina 2007–2010 jäsenilleen antamat lainvastaiset hintasuositukset.

Markkinaoikeus määräsi 29.2. 2015 Suomen Leipuriliitto ry:lle 15 000 euron seuraamusmaksun liiton vuosina 2007–2011 antamista lainvastaisista hintasuosituksista. Markkinaoikeuden päätös on Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesityksen mukainen, mutta seuraamusmaksu jäi esitettyä alhaisemmaksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden 20.8.2019 antaman päätöksen mukaan Leipuriliiton hintasuosituksissa oli kyse vakavasta kilpailunrikkomuksesta. Valtakunnallisen toimialajärjestön hintasuositusten tavoitteena oli leipomotuotteiden hintojen korottaminen koko Suomessa. KHO:n mukaan Leipuriliitto ylitti sen, mitä voidaan pitää toimialayhdistyksen tavanomaisena tiedottamisena.