Tii­vis­tel­mä

Hakemus on toimitettu markkinaoikeuteen 4.7.2022. Asian käsittely on kesken.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus määrää kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n rikkomisesta Maskun Kalustetalo Oy:lle 1.000.000 (yhden miljoonan) euron seuraamusmaksun.

Maskun Kalustetalon verkkosivuilla toteuttamassa alennusmyynti- ja tarjousmarkkinoinnissa huonekalun myyntihintaa verrataan usein myyntihintaa korkeampaan vertailuhintaan. Vertailuhinnan yhteydessä käytetään pääsääntöisesti etuliitettä ”norm.”. Samassa yhteydessä käytetään alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavaa ilmaisua ”ALE” tai erilaisia prosentti-ilmaisuja. Lisäksi ilmoitetaan tarjouksen voimassaoloaika.

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan huonekalun myyntihinnasta annettavan alennuksen lähtökohtana on sellainen normaalihinta, jota Maskun Kalustetalo ei pääsääntöisesti peri kuluttajilta huonekalun myyntihintana. Kuluttaja-asiamiehen todisteena olevat huonekalut ovat noin 80-90 % niiden kokonaismyyntiajasta alennusmyynti- tai tarjousmarkkinoinnin kohteena.

Maskun Kalustetalon alennusmyynti- ja tarjousmarkkinoinnissa tehty viittaaminen myyntihintaa korkeampaan vertailuhintaan on antanut keskivertokuluttajalle harhaanjohtavaa tietoa yhtiön markkinoimien huonekalujen hintojen tosiasiallisesta edullisuudesta, mikä on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen, jota hän ei ilman alennettuun hintaan tai hinnan edullisuuteen viittaavia ilmaisuja olisi tehnyt. Masku on kuluttajien vahingoksi rikkonut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaista kieltoa antaa harhaanjohtavia tietoja.