Alennusilmoittelun harhaanjohtavuus

Päivämäärä

30.8.2023

Diaarinumero

KKV/769/14.08.01.02/2022

Osapuolet

Maskun Kalustetalo Oy

Tii­vis­tel­mä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:397/2023. Ei lainvoimainen.

Markkinaoikeus määräsi Maskun Kalustetalo Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 300.000 euroa.

Maskun Kalustetalo Oy:n verkkosivuilla 2020 ja 2021 toteuttamassa alennusmyynti- ja tarjousmarkkinoinnissa huonekalun myyntihintaa verrattiin usein myyntihintaa korkeampaan vertailuhintaan. Vertailuhinnan yhteydessä käytettiin pääsääntöisesti etuliitettä ”norm.”. Samassa yhteydessä käytettiin mm. alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavaa ilmaisua ”ALE” tai erilaisia prosentti-ilmaisuja. Lisäksi ilmoitettiin tarjouksen voimassaoloaika.

Markkinaoikeus katsoi, että Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi, jossa alennetun hinnan käyttäminen oli ollut kampanjamaisesti toistuvaa ja jossa alennukset olivat olleet määrällisesti huomattavia, oli ollut omiaan hämärtämään kuluttajien käsitystä Maskun Kalustetalo Oy:n kyseisten sohvien hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.

Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi oli ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja teki ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Näin ollen Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi oli ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista harhaanjohtavaa markkinointia.

Markkinaoikeus katsoi, että Maskun Kalustetalo Oy:n oli täytynyt markkinoinnin toteuttaessaan ymmärtää ottavansa riskin kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n rikkomisesta. Maskun Kalustetalo Oy:n menettely oli ollut vähintäänkin huolimatonta.

Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että kuluttajansuojalain rikkominen ei ollut vähäistä eikä seuraamusmaksun määräämistä ilmeisen kohtuutonta ottaen huomioon Maskun Kalustetalo Oy:n asema merkittävänä huonekaluja kuluttajille myyvänä elinkeinonharjoittajana. Asiassa ei ollut edellytyksiä jättää seuraamusmaksua määräämättä.

Ottaen huomioon kuluttaja-asiamiehen esityksessään tekemät rajaukset ja esitetty todistelu markkinaoikeus katsoi, että Masku Kalustetalo Oy määrätään maksamaan valtiolle seuraamusmaksu 300.000 euron suuruisena.

Linkit

31.8.2023 Maskun Kalustetalolle 300 000 euron seuraamusmaksu harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista

5.7.2022 Kuluttaja-asiamies esittää miljoonan euron seuraamusmaksua Maskun Kalustetalolle harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista

27.6.2016 Markkinaoikeus tuomitsi Maskun maksamaan 100 000 euron uhkasakon jatkuvasta alennusmyyntimarkkinoinnista

3.7.2015 Kuluttaja-asiamies hakee maksuun Maskulle määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa