Ravintolisien markkinointi

Päivämäärä

19.8.2021

Diaarinumero

KKV/1280/14.08.01.02/2020

Osapuolet

NaturaMed Pharma AB

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:197/21. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimukset. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa.

NaturaMed Pharma oli jakanut vuosina 2019 ja 2020 aikakauslehtien välissä kirjeitä, joissa se tarjosi mahdollisuutta tilata lahjakello ja ravintolisäpaketti 0 euron hintaan. Lahjaa tai tuotteita ei voinut tilata ilman, että samalla sitoutuisi ravintolisän kestotilaukseen.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää vastikkeettomuutta kuvaavia ilmaisuja, kuten ilmainen tai 0 euroa, jos kuluttajan on maksettava muuta kuin markkinointiin vastaamisesta, kulutushyödykkeen noutamisesta tai sen toimittamisesta aiheutuvat välttämättömät kulut.

Kuluttaja-asiamies katsoi yrityksen rikkoneen sille vuonna 2010 määrättyä kieltoa ja vaati kiellon tehosteeksi asetettua uhkasakkoa maksettavaksi ja uuden kiellon määräämistä. Kuluttaja-asiamies katsoi, että yritys oli käyttänyt markkinoinnissaan ilmaisua ”lahjaksi”, ”0€”, postimaksun hinnalla tai muita vastikkeettomuutta kuvaavia ilmaisuja, kun kyse on maksullisesta toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimukset ja katsoi, että tuotetta voi kuvata ilmaisena, jos se on aidosti erillinen ja muodostaa täydennyksen tuotteeseen, josta kuluttaja maksaa.

Linkit

15.9.2021 KKV:n tiedote: Mark­ki­na­oi­keus ei pi­tä­nyt Na­tu­ra­Med Phar­man mark­ki­noin­tia kiel­let­ty­nä – ku­lut­ta­ja-asia­mies ha­kee va­li­tus­lu­paa

10.11.2020 KKV:n tiedote: Har­haan­joh­ta­va mark­ki­noin­ti on luon­tais­tuo­tea­lan kes­to­pul­ma – ku­lut­ta­ja-asia­mies ha­kee mak­suun Na­tu­ra­Med Phar­mal­le mää­rät­tyä 100 000 eu­ron uh­ka­sak­koa