Kuluttajansuojalain vastainen markkinointi

Päivämäärä

3.2.2014

Diaarinumero

KKV/2207/14.08.01.02/2013

Osapuolet

SCA Tissue Finland Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös (MAO:55/14) annettu 31.1.2014. Lainvoimainen.

Talouspaperien myynninedistämisessä käytettiin kesällä 2012 ns. kuittiarvontaa, jonka päävoitto oli arvoltaan 100.00 euroa. Päävoiton voittamisen todennäköisyys oli 1 / 2,4 miljardiin. Voiton todennäköisyydestä ei kuluttajille kerrottu.Televisiomainontaa hallitsi voiton esittely.

Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan yhtiön järjestämät arpajaiset ohjasivat epäasianmukaisesti kuluttajan harkintaa ja päätöksentekoa ottaen huomioon voiton houkuttelevuus ja saantimahdollisuus. Markkinoinnissa käytettiin hyväksi palkinnon voittamisen mahdollisuuden aiheuttamaa psykologista vaikutusta.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen perustellen asiaa muun muassa sillä, että markkinointiarpajaiset ovat sallittuja, tavanomaisia ja kuluttajien keskuudessa tunnettuja. Päävoitto ei ollut poikkeuksellisen suuri. Lisäksi markkinoidut tuotteet olivat kuluttajalle tuttuja päivittäistuotteita, joita yleensä ostettiin käyttötarpeeseen.

Markkinaoikeuden mukaan hakemuksen kohteena olevassa markkinoinnissa oli kyse yleisesti hyväksyttävästä asianmukaisesta menettelytavasta, eikä menettely ollut omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekisi päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.