Takauskustannukset osana kuluttajaluoton todellista vuosikorkoa

Päivämäärä

16.10.2014

Diaarinumero

KKV/2259/14.08.01.02/2014

Osapuolet

Vipster Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös nro 701/14 annettu 16.10.2014. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Vipster Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajille tarjotaan alle 2.000 euron suuruisia vakuudellisia luottoja sellaisin ehdoin, että kuluttajien kanssa tehtävien luottosopimusten todellinen vuosikorko ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:ssä tarkoitetun enimmäismäärän, johon luetaan myös luotonantajan tiedossa olevat maksullisesta takauksesta aiheutuvat kustannukset.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

Vipster Oy tarjosi kuluttajille pienluottoja, joiden määrä oli enimmillään 1.000 euroa. Luoton saaminen edellytti takausta. Takaukseksi voitiin hyväksyä luotonhakijan esittämä henkilötakaaja tai Vipster Oy:n yhteistyökumppanin myöntämä maksullinen takaus. Kuluttajan valitessa vaihtoehdon, jossa ei ole takaajaa, Vipster Oy:n palvelu tarjosi automaattisesti maksullista takausta.

Vipster Oy:n myöntämän pienluoton vuotuinen nimelliskorko ilman takauksen kustannusta oli 50 prosenttia. Kun maksullisen takauksen kustannus otettiin huomioon kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n perusteella todellista vuosikorkoa laskettaessa, luoton todellinen vuosikorko ylitti kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n mukaisen sallitun vuosikoron.