Kohtuuttomat ja lainvastaiset luottoehdot

Päivämäärä

5.4.2018

Diaarinumero

KKV/273/14.08.01.02/2017

Osapuolet

IPF Digital Finland Oy

Tiivistelmä

Hakemus markkinaoikeudelle 21.3.2017. Markkinaoikeuden päätös 5.4.2018 MAO:214/18. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi IPF Digital Finland Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se

  1. kuluttajaluottoa markkinoidessaan ja luottosopimusta tehtäessä.ilmoitettavan luoton todellisen vuosikoron laskennassa jättää ottamasta luottokustannuksina huomioon luoton nostamisesta perittävän korkeimman sopimusehtojen mukaisen hinnan tai
  2. tarjoaa kuluttajille ei-hyödykesidonnaisia luottoja, joiden luottoraja tai suuruus on alle 2.000 euroa, niin että luottosopimusten todellinen vuosikorko, johon luetaan mukaan myös luoton nostamisesta perittävä korkein sopimusehtojen mukainen hinta, ylittää kuluttajansuojalain 7 luvussa tarkoitetun enimmäismäärän.

Kieltojen tehosteeksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

Yhtiö oli tarjonnut kuluttajille Credit24 Joustolimiitti -luottotuotetta. Kyseessä oli toistaiseksi voimassa oleva jatkuva luotto 100 – 4000 euron luottorajalla ja 1-36 kuukauden takaisinmaksuajalla. Yhtiö ei ollut sisällyttänyt nostopalkkion korkeinta hintaa luottokustannuksiin todellista vuosikorkoa laskettaessa ja oli näin antanut kuluttajille virheellisen kuvan luoton kustannuksista, mikä myös vääristi eri kuluttajaluottojen välistä vertailtavuutta.