Kuluttajaluottojen hintasääntelyn noudattaminen ja luottokustannusten määritelmä

Päivämäärä

18.9.2023

Diaarinumero

KKV/1373/14.08.01.02/2022

Osapuolet

Bondora AS, Suomen sivuliike

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:424/2023. Korkein oikeus on myöntänyt kuluttaja-asiamiehelle asiassa valitusluvan 20.12.2023.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen ensimmäisen vaatimuksen ja hyväksyi kuluttaja-asiamiehen toisen vaatimuksen.

Markkinaoikeus kielsi Bondora AS, Suomen sivuliikettä 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajille tarjotaan kuluttajaluottoja sellaisin ehdoin, että kuluttajien kanssa sovitaan sellaisesta luoton koroksi nimetystä luottokustannuksesta, joka lasketaan muusta summasta kuin kuluttajalla jäljellä olevasta lainapääoman määrästä, tai kuluttajilta peritään sellaista luoton koroksi nimettyä luottokustannusta, jonka määrä ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:ssä tarkoitetun luoton koron enimmäismäärän.

Kuluttajaluottoja tarjoava Bondora AS, Suomen sivuliike sopii luottosuhteissaan perittäväksi hallinnointi- ja sopimuspalkkioita, joiden määrä vastaa kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista muiden luottokustannusten kuin koron enimmäismäärää eli niin kutsuttua kulukattoa. Bondora tarjoaa lisäksi kuluttajille kolmea erillistä lisäpalveluksi nimettyä palvelua, joiden maksuja se ei ole laskenut mukaan luottokustannuksiin. Palveluiden avulla kuluttaja voi muun muassa tehdä muutoksia maksuaikatauluun, maksaa luottoa ennenaikaisesti takaisin, saada ensisijaista asiakaspalvelua ja saada luoton hallinnointia koskevia viestejä. Näistä palveluista perittävistä maksuista pienin on 2,99 euroa kuukaudessa ja suurin 24,99 euroa kuukaudessa.

Markkinaoikeus katsoi kuluttaja-asiamiehen näkemyksestä poiketen, että Bondoran lisäpalveluiksi nimittämien palveluiden kustannuksissa ei ole kyse luottokustannuksista ja näin ollen Bondoran kuluttajien kanssa sopimien ja perimien muiden luottokustannusten määrä ei ylittänyt kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 2 momentin mukaista enimmäismäärää.

Marraskuuhun 2021 saakka Bondora on myös sopinut luoton koroksi nimeämästään kustannuksesta niin, että kulua on peritty koko luottosuhteen ajan alkuperäiselle luoton määrälle eikä jäljellä olevalle pääomalle.

Markkinaoikeus katsoi, että Bondoran menettely tarkoitti sitä, että kuluttajan nostamalle luotolle perittävän luoton koron määrä on ylittänyt kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 1 momentin mukaisen luoton koron enimmäismäärän.

Linkit

19.9.2023 KKV:n tiedote: Markkinaoikeus: Bondoran korkoehto rikkoi luottojen hintasääntelyä – kuluttaja-asiamies hakee valituslupaa muiden luottokustannusten hinnoittelusta

11.1.2023 KKV:n tiedote: Kuluttaja-asiamies vie luottoyhtiö Bondoran markkinaoikeuteen luottojen hintasääntelyn rikkomisesta

14.6.2022 KKV:n tiedote: Bondora rikkoi luottojen hintasääntelyä – koron laskutapa ja maksulliset lisäpalvelut kuluttaja-asiamiehen syynissä