Resebyrån Tampereen Sukelluskeskus Oy har försatts i konkurs – anvisningar för konsumenter - Kilpailu- ja kuluttajavirasto