Avbokade flygbolaget ditt flyg på grund av corona? Läs mera om dina alternativ för ersättning

Om du har bokat en flygresa och ditt flygbolag ställer in flygturen, har du rätt att få pengarna tillbaka eller att flytta fram resan. För flyg som du har betalat med kreditkort kan du också ansöka om återbetalning från kreditkortsbolaget, eftersom kreditgivarens ansvar gäller flygningar som flygbolaget ställer in.

Om ett flygbolag ställer in ditt flyg, till exempel på grund av coronaepidemin, har du rätt att välja återbetalning av summan du betalat för flygbiljetten eller att boka om resan. I stället för återbetalning kan du också flytta flyget till en annan tidpunkt som passar dig, förutsatt att det finns lediga platser. Dessa rättigheter har du alltid om ditt flyg skulle ha avgått från EU eller anlänt från ett land utanför EU med ett EU-flygbolag.

För närvarande erbjuder flera flygbolag vouchrar, presentkort och olika poängsystem i stället för att betala tillbaka pengarna. Du kan acceptera vouchrar eller erbjudna flygpoäng om du vill, men enligt EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter har du alltid rätt till återbetalning. Du behöver alltså inte godkänna det erbjudna presentkortet eller flygpoängen som grundar sig på flygbolagets eget poängsystem. Presentkort eller poäng kan vara ett ändamålsenligt alternativ, beroende på din situation. Erbjudandet kan också innefatta lockande tilläggsförmåner och -erbjudanden, men kom ihåg att om flygbolaget gör konkurs kan du förlora din rätt till att kräva återbetalning från kreditkortsbolaget, om du valt presentkort eller poäng istället för återbetalning.

Du kan också ansöka om återbetalning hos kreditkortsbolaget

Om du har betalat det inställda flyget med kreditkort, kan du kräva återbetalning också direkt från kreditkortsbolaget på basis av kreditgivarens och tjänsteleverantörens gemensamma ansvar enligt konsumentskyddslagen.

Kreditkortsbolaget kan inte förutsätta att du i första hand kontaktar flygbolaget själv, utan du kan själv välja till vilken instans du vill rikta ditt återbetalningskrav. Kreditkortsbolagets återbetalningsskyldighet sträcker sig dock endast till det belopp som bolaget själv har erhållit i betalning. Det är naturligtvis inte möjligt att få dubbel återbetalning. Om du har rätt att få tillbaka pengarna från säljaren eller tjänsteleverantören kan du kräva återbetalning även från kreditgivaren.

Du har samma rättigheter även gällande andra tjänster som du har betalat med kreditkort eller kredit för att finansiera inköp.

Läs mer om flygpassagerarnas rättigheter