Besök på webbplats för värdering av bilar kan leda till överraskningsfaktura

Många konsumenter har beställt en värdering av sin bil på nätet, då de har trott att tjänsten är gratis. De har ändå fått en faktura för tjänsten. Konsumentombudsmannen påminner om att man bör vara noggrann med tjänster som erbjuder värdering av föremål, för de medför ständigt tråkiga överraskningar för konsumenter.

I anmälningar till Konsumentombudsmannen, konsumentrådgivningen och Konsument Europa Finland berättar konsumenter vanligen att de har sett en annons i sociala medier där de uppmanats att ange bland annat bilens registreringsnummer och sin e-postadress. Reklam har förekommit också på spelsidor. Konsumenterna har trott att de har beställt en gratis värdering av sin bil, men de har även fått en faktura per e-post. I många fall är det en minderårig person som har beställt värderingen och saken utreds av en förälder. En del anmälningar gäller situationer där konsumenten berättar att hen inte ens har besökt företagets webbplats och inte gjort någon beställning.

I år har problem förekommit särskilt med webbplatsen hintaapua.fi, om vilken konsumentmyndigheterna har tagit emot över hundra anmälningar. Bakom denna tjänst ligger det estniska företaget Infostar OÜ. Tjänsten kostar 150 euro, vilket enligt konsumenternas anmälningar inte har framkommit till exempel i de annonser som fanns på Facebook under sommaren. Enligt Konsumentombudsmannens iakttagelser anges tjänstens pris nu på företagets webbplats (hintaapua.fi).

”Tjänsterna för värdering av bilar har orsakat bekymmer och sysselsatt konsumentmyndigheterna i många länder redan i flera års tid. Det dyker ständigt upp nya aktörer och myndigheterna har ännu inte lyckats få bukt med problemet. Konsumenterna bör alltid kontrollera beställningssidor noggrant innan de fyller i sina person- eller betalningsuppgifter, för tjänster på nätet är i regel avgiftsbelagda”, säger direktör Miina Ojajärvi.

Anvisningar till konsumenterna

Om du har beställt en värdering av din bil utan att veta att tjänsten är avgiftsbelagd, om du inte alls har gjort någon beställning eller om någon annan, till exempel ett minderårigt barn, har gjort en beställning i ditt namn, ska du skicka en skriftlig reklamation till företaget. Du behöver inte betala räkningen, men du måste göra en reklamation. Det lönar sig att göra reklamationen till exempel per e-post, om det är möjligt, så har du ett bevis på att du har gjort den.

Du kan utnyttja följande texter i din reklamation till företaget. Välj det alternativ som passar din situation:

Jag har inte beställt någon avgiftsbelagd tjänst för värdering av min bil av er. I er annons eller på er beställningsblankett angavs det inte att det är frågan om en avgiftsbelagd tjänst. Jag kräver att ni omedelbart annullerar er faktura.

Jag har inte beställt någon tjänst för värdering av min bil av er. Jag äger bilen, men någon annan har gjort beställningen och den är därför inte bindande för mig. Jag kräver att ni omedelbart annullerar er faktura.

Du kan reklamera på detta sätt även om det har gått över 14 dagar sedan du fick värderingen eller fakturan. En enda reklamation till företaget räcker.

Spara värderingen, fakturorna, din reklamation och svaret på den. Kontakta genast konsumentrådgivningen om företaget fortsätter skicka fakturor eller ger fakturan till ett inkassoföretag som skickar inkassokrav till dig.

Konsumentombudsmannen varnade för tjänsten autonhintaarvio.fi år 2017.