De nordiska konsumentmyndigheterna tog ställning till klimatpåståenden i marknadsföring

De nordiska konsumentskyddsmyndigheterna har utarbetat ett gemensamt ställningstagande till vissa klimatpåståenden som används i marknadsföring. Många företag utnyttjar påståenden där produkter och tjänster beskrivs till exempel med orden ”klimatneutral”, ”klimatkompenserad”, ”netto noll”.

Bakgrunden till ställningstagandet är Sveriges patent- och marknadsdomstols dom från år 2023. Domstolen förbjöd Arla Foods AB att använda påståendet ”netto noll klimatavtryck” och andra motsvarande vilseledande påståenden som gav konsumenterna intryck av att produkten inte hade någon påverkan på klimatet eller att påverkan hade kompenserats fullt ut, även om så inte var fallet.

De nordiska konsumentskyddsmyndigheterna anser det vara viktigt att företagen hellre beskriver konkreta åtgärder för att exempelvis binda koldioxid, i stället för att marknadsföra sina produkter och tjänster med generella påståenden om klimatkompensation, som de flesta företag har svårt att styrka.

I Finland har konsumentombudsmannen under de senaste åren flera gånger ingripit i lagstridig miljömarknadsföring och krävt ändringar i framförandet av miljöpåståenden av bland annat Finnair, Marimekko och Stockmann, Froneri Finland, Vattenfall och Fortum.

 

Nordiskt ställningstagande om klimatkompensationspåståenden i marknadsföring