Det nya anmälningsschemat för företagsförvärv träder i kraft i början av året

Statsrådet godkände den 17.11.2022 förordningen om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv. Det nya anmälningsschemat tillämpas på alla företagsförvärv som anmäls till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) den 1.1.2023 eller senare.

Det anmälningsschema som baserar sig på statsrådets förordning fastställer de uppgifter om företagsförvärvet som ska lämnas in när ett företagsförvärv som uppfyller omsättningsgränserna anmäls till KKV. Det nya anmälningsschemat ersätter det tidigare schemat från år 2011. Man kan bekanta sig med det nya anmälningsschemat för företagsförvärv på ANM:s webbplats.

KKV håller på att utarbeta anvisningar för företag som anmäler företagsförvärv och deras ombud om hur informationskraven i det nya anmälningsschemat ska uppfyllas. Utkastet till anvisningen kan läsas på KKV:s webbplats och kommenteras fram till den 25.11.2022.

Mer information 

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef

Lauri Kirkkola

Forskningschef