Deturs konkurs – KKV utreder detaljer i anslutning till konsumenternas ersättningsansökningar

Detur har ordnat garanti hos Kammarkollegiet från Sverige för resor som sålts till finländska konsumenter, och den vägen kan resenärerna ansöka om ersättning för paketresor som inte förverkligats. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) får idag eftermiddag mera information av Kammarkollegiet om detaljerna i anslutning till ersättningarna och bereder därefter instruktioner för konsumenterna och anvisningar för ifyllnad av blanketten för ersättningsansökan.

Kammarkollegiet har utarbetat en blankett för ersättningsansökan för Deturs kunder, som endast finns på svenska och engelska. Man kan också uträtta ärenden med Kammarkollegiet endast på dessa språk. I eftermiddag utreder KKV öppna ärenden i anslutning till ersättningarna tillsammans med Kammarkollegiet för att kunna ge konsumenterna bästa möjliga anvisningar. Dessutom utarbetar ämbetsverket anvisningar på finska för hur ersättningsansökan ska fyllas i.

Det lönar sig för konsumenterna att vänta på instruktioner och anvisningar för ifyllande av ersättningsansökan, som man strävar till att publicera på onsdagen. Tidsfristen för inlämnande av ersättningsansökningar har ännu inte klarnat, men den kommer inte att löpa ut under de närmaste dagarna. Det finns alltså ingen omedelbar risk för att ersättningarna går förlorade.

Konsumentrådgivningen och Konsument Europa Finland kan inte hjälpa till i detta skede, så det lönar sig inte att kontakta dem.