Deturs situation fortfarande oklar – instruktioner för kunder den 14 oktober 2022

Många av Deturs kunder är oroliga över företagets situation och tidtabellen för återbetalningar. Detur meddelade i september att resorna för slutet av 2022 ställs in. Enligt konsumenters anmälningar har även resor för år 2023 ställts in. I detta meddelande har vi samlat aktuella instruktioner för kunder och information om hur ärendet fortskrider hos konsumentombudsmannen.

Instruktioner för Deturs kunder

  • Om din resa har förkortats eller andra ändringar gjorts i researrangemangen, till exempel om returorten ändrats, kan du kräva Detur på prisavdrag som motsvarar felets betydelse.
  • Om du var tvungen att betala på nytt för de tjänster som ingår i resepaketet under resan eller om du drabbats av andra extra kostnader kan du kräva ersättning av Detur.
  • Vid betydande brister i genomförandet av din resa kan du även kräva ersättning för förlorad semesterglädje. Konsumenttvistenämndens linje i sådana ersättningar har varit mycket måttlig.
  • Om Detur redan har meddelat dig att de ställer in ditt resepaket, skicka en skriftlig begäran om återbetalning till företaget. Om avbokningen av resan orsakades av avbrottet i Deturs verksamhet kan du även kräva ersättning för eventuella påvisbara utgifter som du redan har haft.
  • Återbetalningar måste göras utan vidare dröjsmål. Om du har betalat din resa med kredit kan du begära återbetalning från kreditbolaget. Kreditbolaget är ändå inte skyldigt att betala dig mer än de själv har fått, det vill säga förutom att betala tillbaka pengarna kommer kreditbolaget inte att betala skadestånd.
  • Om Detur ännu inte har ställt in din resa för slutet av 2022 eller 2023, avboka inte själv, utan vänta på våra instruktioner, vi ger närmare uppgifter så snart ny information finns att tillgå.
  • Om Detur har informerat dig om att de ställer in din resa eller du inte har fått alla tjänster du betalat för under resan, och du trots din begäran inte har fått återbetalning av resans pris från Detur eller kreditbolaget, begär återbetalning från Kammarkollegiet. Begäran ska göras inom 3 månader från att Detur meddelat dig om att resan ställs in, annars kan du förlora din rätt till återbetalning från Deturs garantier. Bifoga en kopia av det krav du skickat till Detur till den ansökan som skickas till Kammarkollegiet.
  • I frågor om ersättning eller återbetalning lönar det sig inte att kontakta konsumentrådgivningen just nu, eftersom konsumentrådgivning inte kan göra något för att främja ärendet i detta läge.

Garantierna skyddar konsumenten vid företagets insolvens

I händelse av researrangörens konkurs eller insolvens kan konsumenterna få ersättning för resetjänster de betalat för i förskott och som inte utförs från företagets garantier.

Detur Finland överförde sina säkerheter till Sverige sommaren 2021 i samband med bytet av ägarbas, vilket är möjligt inom ramen för EU:s regelverk. Den myndighet som utövar tillsyn över garantierna är Sveriges Kammarkollegiet. Kammarkollegiet beslutar också om eventuellt ibruktagande av garantin och de ersättningar som betalas från garantin. Konsumentombudsmannen övervakar att researrangörerna följer andra skyldigheter som följer av lag till skydd för konsumenten.

Konsumentombudsmannen har utrett Deturs problem vid flera tillfällen

Detur Finland är anhängigt hos konsumentombudsmannen för tredje gången sedan 2020. Det första ärendet gällde återbetalningar av konsumenternas fordringar som uppstått under coronakrisen. Ärendet avslutades sommaren 2021, då konsumenterna fick sina återbetalningar.

I år tog konsumentombudsmannen Detur till behandling på nytt för att utreda inställda resor från våren 2022 och deras återbetalningar.

I september meddelade Detur att man tills vidare skulle avbryta sin verksamhet och ställa in resorna för resten av säsongen 2022. På grund av den osäkerhet som orsakats av avbrottet har konsumentombudsmannen begärt en ny utredning av Detur Finland och tidsfristen för den har ännu inte löpt ut. Detur har begärts på svar bland annat om återbetalningarnas och ersättningsansvarets omfattning, betalningstidtabellen, arrangerande av kundservice och eventuell fortsatt verksamhet.

Efter att ha fått informationen bedömer konsumentombudsmannen vilka åtgärder eller sanktioner situationen motiverar. Konsumentombudsmannen är också i kontakt med svenska myndigheter. Vid en eventuell insolvens- eller konkurssituation, ger vi direkt närmare instruktioner på vår hemsida och i sociala medier.