Divesteringarna för Scandics och Restels företagsförvärv har slutförts

Scandic har sålt hotellet Scandic Lahtis affärsverksamhet till GreenStar Hotels. Hotellet i Lahtis är det sista av tre hotell, vars försäljning Konkurrens- och konsumentverket KKV ställde som villkor för att godkänna företagsförvärvet mellan Scandic och Restel.

KKV godkände den 5 december 2017 företagsförvärvet mellan Scandic Hotels Oy och Restel Ab med förbehåll. Villkoret för att godkänna affären var att Konkurrens- och konsumentverket KKV ålade Scandic att sälja ett hotell på tre orter vardera, nämligen Björneborg, Lahtis och Kuopio, till sina konkurrenter. Dessutom förband sig Scandic att inte skaffa de två nya hotell i Villmanstrand och de två nya hotell i Vanda som var under planering.

Operationsansvaret för hotellen i Björneborg och Kuopio övergick till de nya aktörerna under 2018. Cumulus Poris hotellaffärsverksamhet övergick i början av oktober till Rauman Hovi Oy och Cumulus City Asema Kuopios hotellaffärsverksamhet övergick i början av november till Lapland Hotels Oy.

Scandic och GreenStars Hotels Oy avtalade den 24 april 2019 om förvärv av Scandic Lahtis hotellaffärsverksamhet och avsikten är att hotellaffärsverksamheten övergår till GreenStars Hotels i början av augusti 2019. GreenStar Hotels Oy har grundats 2008 och driver hotell i Joensuu och Jyväskylä samt öppnar ett hotell i Vasa i slutet av året. Bolaget strävar efter att under de närmaste åren utvidga sin verksamhet till de största städerna i Finland.

Scandic blev genom förvärvet av Restel Finlands största hotellkedja sett till försäljningsintäkter, med knappt 30 procent av marknadsandelen nationellt sett. Bolagets viktigaste konkurrent, S-gruppen, har en nationell marknadsandel på 20–25 procent.

Utgående från KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet ha haft en negativ inverkan på konkurrensen inom inkvarteringsmarknaden på fem orter i och med att marknaden redan är koncentrerad och som en följd av företagsförvärvet skulle ha blivit ännu mer koncentrerad. Hotellinvesteringarna i Björneborg, Lahtis och Kuopio samt Scandics åtagande att bolaget inte ska driva de planerade nya hotellen i Villmanstrand och Vanda är tillräckligt för att dämpa Scandics marknadsställning och konkurrensproblemen, varvid KKV godkände företagsförvärvet med förbehåll.

KKV är nöjt med divesteringsprocessens förlopp och vill uppmärksamma att de nya operatörerna för de hotell som Scandic har divesterat redan tidigare verkade på hotellmarknaden i andra städer. Detta kan leda till att Scandic möter en större konkurrens när det gäller företagskunder, som ofta sluter avtal för flera orter tillsammans med företag som erbjuder inkvarteringstjänster.

Mer information: specialsakkunnig Pontus Ranta, tfn 029 505 3747, fornamn.efternamn@kkv.fi