Elbolaget Lumo Energia avslutar sin verksamhet – vissa kunder uppmanas att utan dröjsmål teckna ett nytt elavtal

Elbolaget Lumo Energia Oyj upphör med sin verksamhet den 1 september 2022 då även leveransen av el till kunderna upphör. En del av kunderna måste själva utan dröjsmål teckna ett nytt elavtal, så att elförsörjningen till hushållet inte avbryts.

Lumo Energia har skickat ett meddelande till en del av sina kunder där man berättar att avtalet upphör den 1 september 2022 och kunderna uppmanas hitta en ny elleverantör, då det inte gick att överföra elavtalen till en ny elförsäljare i samband med företagsförvärvet.

Om du har fått ett sådant meddelande från Lumo Energia bör du så snart som möjligt teckna ett nytt elavtal. En ny elförsäljare behöver få minst 14 dagar på sig att organisera elförsörjningen, men vissa säljare kan behöva ännu längre tid.

Du kan jämföra olika elavtal till exempel med hjälp av Energimyndighetens tjänst sähkonhinta.fi.