Finnair ska ersätta passagerarna för nekad ombordstigning