Har du ekonomiska problem på grund av coronaviruset? Överväg alternativ till snabblån

Snabblån och krediter utan säkerhet är en dyr lösning på de ekonomiska svårigheter som orsakas av coronaviruset. Det lönar sig att undvika dessa även om den egna ekonomin är stram. Förhandla hellre om betalningsarrangemang med borgenärer och indrivningsbyråer och överväg andra lösningar.

Om du inte kan betala en faktura eller låneamortering på förfallodagen, kontakta fakturans avsändare redan innan fakturan blir försenad och försök komma överens om en ny betalningsplan.

Flera banker har meddelat att de erbjuder avgiftsfria amorteringsfria perioder till personkunder som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset. Företag och indrivningsbyråer ombes ha förståelse för konsumenter som begär betalningsarrangemang i denna exceptionella situation.

Det lönar sig att prioritera betalningen av räkningar. Betala först boende, dvs. hyra eller bruksvederlag, bostadslån samt el- och vattenräkningar. Därefter övriga nödvändiga utgifter, som mat, telefon, dagvård och försäkringar. Överväg att avstå från någon utgift, till exempel tidningsprenumerationer eller underhållningstjänster.

Om du ändå måste ta ut kredit ska du åtminstone inte göra nya uttag från snabbkreditavtal som ingåtts före 1.9.2019. Räntetaket på 20 procent som trädde i kraft förra hösten tillämpas inte på avtal som ingåtts före 1.9.2019, så de kan vara betydligt dyrare.

Ekonomi- och skuldrådgivningen är en avgiftsfri tjänst som bland annat kan hjälpa att kartlägga din skuldsituation och förhandla med borgenärer. Även Garantistiftelsen kan hjälpa med ekonomiska frågor.

Mer information: